Nadat familie en personeel al eerder waren geïnformeerd, kondigde Leo tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering van de Kontaktraad aan dat café/zaal Hendriks per 29 februari 2016 de deuren sluit.
Het was al eerder bekend dat Wilma en Leo van plan waren te stoppen, maar nu de datum definitief is, komt het besef. Voor veel (Loilse) verenigingen, activiteiten, feestelijke en andere bijeenkomsten is Hendriks toch het centrale punt.
Wat het vervolg ook zal zijn: er zullen in Loil zaken veranderen.
Na 29 februari 2016 zijn er, afhankelijk van de ontwikkelingen, verschillende opties mogelijk. Misschien komt er in de tussentijd een koper, die al dan niet het horecabedrijf voort zet.

Om te voorkomen dat verenigingen en andere organisaties na de sluiting geen dak meer boven hun hoofd hebben, heeft het bestuur van de Kontaktraad met de gemeente gesproken. De Kontaktraad is van mening dat een soepele (financiële) opstelling voor het gebruik van De Zomp een overbrugging naar een definitieve oplossing gemakkelijker maakt. Daarnaast bieden mogelijk ook De Papagaai, de school, de kerk en de pastorie mogelijkheden. Kortom, na een eventuele sluiting van Hendriks zullen de betrokken verenigingen en organisaties niet dakloos zijn. Tot er een structurele oplossing is, zullen alternatieven worden aangeboden.

28 oktober: overleg met de verenigingsbesturen
Om bovenstaande met de verschillende verenigingen en organisaties te bespreken worden de besturen van alle verenigingen en organisaties in Loil uitgenodigd voor een overleg op
woensdag 28 oktober a.s. om 20.00 uur in zaal Hendriks.

Mocht een vereniging of organisatie voor 20 oktober a.s., om welke reden dan ook, geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel aanwezig aanwezig willen zijn, dan kunnen zij contact opnemen met het secretariaat van de Kontaktraad, e-mail: kontaktraad@loil.nl of telefonisch 06-12434654.