Groep 5-6 ontmoet koningin Maxima

27 juni a.s. wordt een bijzondere dag voor de leerlingen van groep 5-6  van de Daltonbasisschool St. Jozef in Loil. Zij gaan deze dag naar het Musiater in Zevenaar om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant ‘Meer Muziek in de klas’.

Samen met 1.000 andere kinderen van andere scholen beleven zij dan een ochtend vol activiteit en zang. Hoogtepunt van deze bijeenkomst is de aanwezigheid van  Hare Majesteit Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.
Alle kinderen zingen samen een welkomstlied voor onze koningin en ook zijn er optredens van het Liemers Jeugdorkest, een kinderkoor en musici uit de regio.

Met de ondertekening van dit convenant beloven de verschillende samenwerkingspartners in Gelderland aan 9.500 basisschoolkinderen dat zij in 2020 allemaal structureel muziekonderwijs zullen krijgen op de basisschool. Het convenant geeft de gemaakte afspraken weer en laat zien hoe het muziekonderwijs de komende jaren een plaats krijgt op alle basisscholen. Daarbij is dit het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen alle betrokken partijen.

€ 10.000 subsidie voor muziekonderwijs in Loil

De Daltonbasisschool St. Jozef in Loil heeft, om het muziekonderwijs een impuls te geven op school, in samenwerking met Kunstwerk/Het Musiater een subsidie aangevraagd. Afgelopen week is de bevestiging ontvangen dat er een subsidie van €10.000 (!) is toegekend. Hierdoor kan de komende drie schooljaren muziek nog steviger op de kaart gezet worden in Loil.

Nieuw speeltoestel op schoolplein

Met dank aan de oudervereniging is onlangs op het schoolplein het speeltoestel vervangen. Binnenkort wordt het kunstgras en de dempende ondergrond onder beide speeltoestellen op het schoolplein vervangen. Liemers Novum, de overkoepelende scholenstichting die vorig jaar is ontstaan uit de fusie tussen SPO De Liemers en Stichting Proles, neemt hiervoor de kosten voor haar rekening. Ook aan deze een woord van dank.

Nieuwe schoolshirts voor leerlingen

Voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad Loil en voorzitter Robert van Uum van de Ouderraad overhandigden net voor de Didamse Avondvierdaagse nieuwe schoolshirts voor de leerlingen aan directeur Bart van de Ent. Hierdoor waren de Loilse scholieren kinderen goed herkenbaar als leerling van de Daltonbasisschool St. Jozef. Mede door een bijdrage van de oudervereniging en het Fonds Algemeen Belang Loil* werd de aanschaf hiervan mogelijk gemaakt.

*Het Fonds Algemeen Belang Loil is een Loils leefbaarheidsfonds dat de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en geschiktheid om in Loil te wonen, te werken en te verblijven, in stand te houden dan wel te verbeteren. Instellingen, verenigingen, stichtingen of bewonersgroepen uit Loil die een activiteit/evenement op het terrein van sport, jeugd- en jongerenwerk, recreatie, cultuur, maatschappelijke dienstverlening en/of de volksgezondheid of een jubileum willen organiseren, kunnen, een geldelijke bijdrage aanvragen via de Stichting Kontaktraad Loil.

Overhandiging van de nieuwe T- shirts aan directeur Bart van de Ent door voorzitter Robert van Uum van de Oudervereniging en voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad