Werkgroep Gemeenschapsgebouwen & Wonen

Werkgroep Gemeenschapsgebouwen & Wonen2017-03-28T08:38:04+00:00

Dorpsvisie – Dorpsplan
De Kontaktraad heeft samen met de Loilse verenigingen, inwoners, “stakeholders” en belangstellenden in de afgelopen tijd de Dorpsvisie Loil 2013-202 opgesteld waarin de voorgenomen acties zijn opgenomen die samen het Dorpsplan vormen. Omdat acties nu eenmaal bedoeld zijn om uitgevoerd te worden, is besloten om de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan op de site van Loil te plaatsen.

Uitwerking per thema in werkgroepen
Voor de uitwerking van de Dorpsvisie zijn werkgroepen gevormd die onder de coördinatie van de Kontaktraad een thema uit het Dorpsplan verder uitwerken. Door de overlap van zaken zijn de werkgroepen Gemeenschapsgebouwen en Wonen tijdelijk samengevoegd.

De Werkgroep Gemeenschapsgebouwen bestaat uit:

  • Peter Bosman
  • Geert Wanders
  • Edwin de Kinkelaar
  • Rob Mos
  • Ivonne Harmsen

De Werkgroep Wonen bestaat uit:

  • Edwin de Kinkelaar
  • Etienne Kaptein
  • Margot Sloot
  • Rick Mom

De ontwikkelingen m.b.t. de gemeenschapsgebouwen (kerk, school, De Zomp, café-zaal Hendriks) hangen nauw samen met mogelijke woningbouw in Loil. Er mag immers alleen binnen de bestaande contour van ons dorp gebouwd worden en die ruimte is er nu niet. Dit is reden om de werkgroepen Gemeenschapsgebouwen en Wonen vooralsnog samen te voegen. Mochten ontwikkelingen hierom vragen, dan zullen de werkgroepen weer gesplitst worden.