Laden Activiteiten
Dit activiteit is voorbij.

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van schuttersgilde “Loil-Vooruit” op donderdag 18 oktober om 20.30 uur bij de Papegaai in Loil.

Voorafgaand aan deze vergadering zal het keurkorps haar jaarvergadering houden van

20.00 – 20.30 uur.

Agenda najaarsvergadering schuttersgilde Loil-Vooruit:

 1. Opening
 2. Verslag voorjaarsvergadering 5 april 2018
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Verslag en evaluatie schuttersfeest
 5. Financieel verslag schuttersfeest
 6. Bestuursverkiezing:

Periodiek aftredend en herkiesbaar: Sander van Harn

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Gerrie Buiting

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar: Helmut Scholten

PAUZE

 1. Evenementen 2019
 2. Kringdag Loil
 3. Jubileumfeest
 4. Jeugd
 5. Hart van Loil
 6. Wvttk
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Eventuele (tegen)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering worden ingediend bij het secretariaat.

De notulen en het financiële verslag liggen vanaf 20.00 uur ter inzage.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Tonnie Hetterscheid

Ga naar de bovenkant