Parochie

Parochie2014-12-15T09:58:40+00:00

Pastores-team

Pastoor Jurgen Jansen
Pastoor Ben Aarsen
Pastoraal werkster Margot Dijkman
Diaken Theo Reuling ofs
Werkadres Parochie Gabriël: Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam

Contact Geloofsgemeenschap O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Loil

Adres Wehlseweg 38, 6941 DM, Loil
– Telefoon – Pastorie 0316-223272
– Telefoon – spoedeisende hulp 06-55755957 (van 09:00 tot 21:00 uur)
– Vragen en informatie 06-29007265
(pastoraatsgroep, 09:00-21:00 uur)
E-mail geloofsgemeenschap@loil.nl
Weekendvieringen zondagmorgen om 9:30 uur. Voor het actuele rooster: zie de eigen website van de parochie
Misintenties na de weekendviering in de pastorie
Spreekuur pastorie Loil 3e dinsdag v.d. maand na de viering van 09:30 uur
Na het samengaan in september 2010 zijn 13 parochies opgegaan in een parochie namelijk de parochie H.Gabriël. De Loilse parochie gaat daarin verder onder de naam “Geloofsgemeenschap O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Loil”. Loil vormt binnen dat parochieverband samen met Beek, Didam en Nieuw-Dijk één cluster.Voor de Loilse geloofsgemeenschap is een locatie raad gevormd die bestaat uit de plaatselijke penningmeester, gebouwen beheerder en kerkhof beheerder, en een pastoraatsgroep. De leden van de pastoraatsgroep willen graag een open oog, maar ook een open oor, zijn voor de geloofsgemeenschap. Met uw opmerkingen en vragen kunt u dus bij hen terecht via tel. 06-29007265 of via de mail geloofsgemeenschap@loil.nl. De leden van de pastoraatsgroep hebben binnen het cluster maandelijks overleg met de pastoraatsgroep leden van Beek, Didam en Nieuw-Dijk.Wij gaan ervoor, samen met alle vrijwilligers, zonder wie de geloofsgemeenschap niet kan bestaan, om onze geloofsgemeenschap levendig te houden. Wij nodigen U uit om met ons mee te doen.

Kerkgebouw Loil, gezien vanuit het Kloosterpark

De vier peilers binnen de parochie zijn:

  1. Liturgie
  2. Catechese
  3. Diaconie
  4. Gemeenschapsopbouw

De volgende werkzaamheden en/of activiteiten horen bij deze peilers

Catechese Diaconie
Doop Parochiële Caritas Instelling (PCI)
Eerste Commnunie Ziekenbezoek
Vormsel Tridium
Huwelijk
Liturgie Gemeenschapsopbouw
Communievieringen Berichtgeving Montferland Journaal
Gezinsvieringen Bezorgers Samen Onderweg
Maandelijkse viering pastorie Bouwzaken
Lektoren Pastoraatsgroep
Collectanten Geluidsman kerk
Acolieten Inkoop kaarsen
Misdienaars Inkoop boodschappen pastorie
Misintenties Kerkbalans lopers
Avondwake Kerkhofbeheer
Uitvaartgeleide Kerkklok
Kosters Kerkschoonmaak
Broedermeesters Kerst opbouw
Sacramentsprocessie/bruidjes Ledenadministratie
Kerkversiering Maandelijks koffiedrinken na viering.
Kinderkoor Singing Kids Oecumenische werkgroep
Dames/Herenkoor Parochie-archief
Redactie Samen Onderweg/de Gabriël
Was verzorgen
Wijkcontact/welkom nieuwe parochianen.

Het kerkhof

Het Loilse kerkhof is een parochiekerkhof. Dit houdt in dat niet alleen de eigen parochianen op het kerkhof kunnen worden begraven, maar ook mensen die van oudsher uit Loil komen en elders wonen maar wel lid zijn gebleven van de Loilse geloofsgemeenschap. Het beheer van het kerkhof is vastgelegd in een kerkhofreglement. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het parochiebestuur van de H Gabriël. De beheerder van het kerkhof is de hr. Bert Arendsen. Het kerkhof wordt bijna geheel verzorgd, en onderhouden door vrijwilligers van de parochie. Het kerkhofreglement kan worden opgevraagd bij de locatieraad.

Voor meer informatie: geloofsgemeenschap@loil.nl