Gemeenteraad maakt pas op de plaats met de realiseren van de bezuinigingen op accommodaties

Net voor de carnaval werden wij verrast met een mededeling, dat de Raad van de gemeente Montferland een voorstel heeft ingediend en aangenomen om meer tijd uit te trekken voor realiseren van de bezuinigingen van €200.000,-. Daarbij dient wel de bezuiniging van €75.000,- gerealiseerd te worden door de voetbalverenigingen in Montferland. Hierover zullen de verenigingen in gesprek gaan met elkaar en de gemeente. Dit is een eerste stap, maar nog niet de laatste, aangezien de bezuiniging als zodanig nog niet van definitief van tafel zijn.

Er dient nog een oplossing gevonden te worden voor het verschil (€125.000,-). Beslissing hierover worden eind 2019 genomen.

Acerbis het nieuwe tenue voor de Sv. Loil
In de vorige Konktraad werd bekent gemaakt dat Erima de nieuwe kledinglijn voor de Sv. Loil zou gaan leveren. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat Erima haar belofte niet waar kon maken. Voor Sv. Loil was één van de belangrijkste eisen dat de tenues gedurende een periode van 4 jaar gegarandeerd zou zijn. Erima kon/wilde hier niet aan voldoen.

Het uiteindelijke resultaat van de stemming tussen Erima (55%) en Acerbis (45%) was dus maar 10%. Aangezien het verschil tussen deze beide tenues relatief klein was en Acerbis wel aan alle eisen kon voldoen, heeft het bestuur besloten om geen nieuwe stemming te houden met andere merken en in zee te gaan met Acerbis als kledingsponsor.

Kunstgraskorrel houden de gemoederen bezig, maar gebruik blijft verantwoord!

Recent is door het VU onderzoeken gedaan naar de effecten van de infill van het kunstgrasveld op het embryo van een zebravis. Het RIVM heeft de resultaten bestudeerd en beoordeeld in relatie met het gebruik op het voetbalveld. Daarbij heeft zij de conclusie getrokken dat er geen eenduidige en dus geen harde conclusie voor het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden kan worden getrokken. (Voor uitgebreide verslag kunt u op het internet zoeken op “reactie RIVM op VU”)

In februari is de Europese commissie tot dezelfde conclusie als de eerdere conclusie van het RIVM.

Het bestuur van de Sv. Loil blijft alle ontwikkeling rondom het infill van het kunstgras nauwlettend volgen. Voor haar zijn de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM en GG-net (via de gemeente) leidend in het te voeren beleid. Op dit moment kan er zonder direct risico gevoetbald worden op het kunstgrasveld. Er is dan ook geen restrictie op het gebruik van het kunstgrasvoetbalveld van de Sv. Loil

Zaterdag 1 april: vrijwilligersavond Sv. Loil

Dit is geen grapje! De vrijwilligersavond voor de vrijwilligers van de Sv. Loil is dit op zaterdag 1-april.

Ben je vrijwilliger en kom je (wel/niet met partner) naar de vrijwilligersavond, meldt je dan aan bij eric.welling.loil@gmail.com. Nadere informatie volgt via de commissies en sociale media (site en facebook).

Tot ziens op de Korenakker,

Eric Welling