De laatste van de 6 vragen die de Kontaktraad Loil heeft gesteld aan alle 6 partijen, die in de gemeente Monttferland meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. en waarop zij kort hebben geantwoord.

In een eerdere berichten hierover:

  • hebben de Loilse kandidaten zich voor gesteld;
  • zijn de 3 belangrijkste standpunten van de verschillende partijen vermeld;
  • hebben de verschillende partijen hun visie op leefbaarheid gegeven;
  • hebben de partijen hun specifieke aandachtspunten voor het buitengebied gedeeld;
  • hoe zij (een verbetering in) de samenwerking en communicatie over plannen, en beleid hiertoe, tussen bevolking en gemeente voorzien;
  • hebben de partijen aangegeven waarin zij denken de verschillen van de overige partijen.

Hieronder de zesde en laatste vraag en de antwoorden van de verschillende partijen:

Waarom verdient uw partij een stem uit Loil?

 

VVD

Loil is een dorp waar zelfredzaamheid, eigen initiatief en vrijheid belangrijk zijn. Voor de VVD geldt hetzelfde. De VVD wil maximale vrijheid geven aan inwoners, daar hoort eigen verantwoordelijkheid bij. De VVD wil Loil helpen toekomstbestendig te worden, zonder grote afhankelijkheid van de gemeente.

 

 

CDA

We doen wat we beloven, staan midden in de Loilse samenleving en verbinden daardoor partijen aan elkaar.

We hebben oog voor jong en oud met ieder hun eigen specifieke wensen voor zorg, woningbouw en verenigingsleven.

We hebben daarom een speciaal programma voor Loil.

 

 

D66

Als aandacht voor duurzaamheid, eerlijke politiek, goed onderwijs, jongeren en goede zorg dichtbij voor u belangrijk zijn is D66 uw partij. Ook voor leefbaarheid van kleine kernen en voorzieningen van hoge kwaliteit die bereikbaar zijn. D66 goed klimaat, goed wonen en goed onderwijs.

 

 

Lokaal Belang Montferland

Loil moet breed vertegenwoordigd worden, juist bij meerdere partijen. Dán is echt breed draagvlak haalbaar, en komt het dorp Loil veel beter tot zijn recht.

LBM geeft met haar keuze, om een Loilse kandidaat op een verkiesbare plaats te zetten, het grote belang hiervan aan.

Loil heeft nu wat te kiezen.

 

 

Lijst Groot Montferland

Wij erkennen Loil als een sterke gemeenschap met een zeer sterk saamhorigheidsgevoel. Ondanks dat wij (nog) geen lijfelijke vertegenwoordiger uit Loil in onze partij hebben mogen opnemen hebben we in de afgelopen jaren laten zien een open, eerlijke en transparante partij te zijn die voor belangen van haar inwoners opkomt.

De afgelopen periode hebben we meermalen met vertegenwoordigers uit Loil gesprekken gehad waarbij wij hen hebben voorzien van informatie en ideeën en dat willen we in de toekomst graag blijven doen.

 

 

PVDA

Omdat wij ons sterk maken voor een sociale samenleving in Loil. Met volop aandacht voor woningbouw voor jong en oud.

Omdat wij vooral willen gaan voor SAMEN met elkaar.

Omdat wij ons durven te onderscheiden en zaken bespreekbaar willen maken. Omdat wij open willen communiceren.