Op vrijdag 1 april azwerfvuilactie 2015anstaande organiseert de gemeente Montferland weer een zwerfvuil opruimdag.

Onder het motto “Supporter van Schoon” doet Loil ook dit jaar mee aan deze actie. Hiervoor hebben wij natuurlijk vrijwilligers nodig. Meehelpen heeft vele voordelen: Loil wordt schoner; je geeft een goed voorbeeld voor de jeugd, dus neem ze mee; je komt zelf in beweging en na afloop zitten we gezellig even bij elkaar voor een drankje of ijsje voor de jeugd. Naast de leden van de diverse verenigingen, zijn ook andere vrijwilligers welkom. Voor het materiaal zoals zakken, hesjes, handschoenen enz. wordt gezorgd.

We beginnen 1 april a.s. om 18.00 uur vanaf ‘de Zomp’ en rond 20.00 uur verwachten we iedereen hier weer terug. De gemeente Montferland biedt ons dan een drankje, koffie/thee of iets lekkers aan.

Aanmelden om te helpen bij: Tonnie Peters: via mail: zwerfvuila.peters64@chello.nl of telefonisch via nummer 225936 of bij een van de leden van de Kontaktraad.