De besturen van de Loilse verenigingen en organisaties bespreken 13 april a.s. samen het door ICS uitgebrachte rapport “Gezonde maatschappelijke voorzieningen in L oil, scenarioverkenning fase 1” d.d. 29 maart 2016 over de toekomst van de gemeenschapsgebouwen in Loil

De bespreking wordt gehouden op woensdagavond 13 april 2016. Aanvang 20.00 uur. Locatie zaal in de Zomp. Alle besturen van de Loilse verenigingen en organisaties zijn hiervoor uitgenodigd.

ICS is ook aanwezig en zal een toelichting/terugkoppeling geven.

Het doel van de avond, en het streven, is aan het eind 1 of 2 scenario’s over te houden waarmee naar de gemeente kan worden gegaan.De Papagaai2015 1101 begraafplaats kerk molen (3)2000 Hendriks1985 De Zomp voorzijde2000 St Jozefschool Loil