School

School2014-12-15T09:58:55+00:00

 

ST JozefschoolWelkom op basisschool St. Jozef in Loil

– Jezelf ontwikkelen op weg naar jouw toekomst-

Basisschool st. Jozef is een school waar…

  • gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van talenten van kinderen en teamleden.
  • een zo goed mogelijk aanbod qua leerstof, materiaal en begeleiding wordt gegeven.
  • gewerkt wordt vanuit normen en waarden van de katholieke identiteit

OntwikkelingSchool 1

De basis van ons onderwijs is gericht op de eigen ontwikkeling van ieder kind.

Met de juiste begeleiding krijgt het kind de gelegenheid om zich binnen een duidelijke structuur te ontwikkelen. Vertrouwen, ondersteuning, veiligheid en samenwerking met ouders/verzorgers staan centraal. Wij willen dat onze leerlingen zichzelf kunnen zijn, zodat ze uitgedaagd kunnen worden om zich verder te ontwikkelen op de toekomst.

Geborgenheid

Wij willen dat onze leerlingen zichzelf kunnen zijn, zodat ze uitgedaagd kunnen worden om zich verder te ontwikkelen op de toekomst. Als kleine school bieden wij veel kansen

Ontdekken
Kinderen leren de wereld ontdekken en leren samen te werken en spelen. Wij willen kinderen leren kritisch te zijn ten opzichte van de samenleving en hen leren functioneren in een internationale gemeenschap.

Aandacht en ondersteuning

Kinderen krijgen aandacht en ondersteuning, toegespitst op de leerbehoefte van het kind om te groeien in hun ontwikkeling. We benoemen zo veel mogelijk wat goed gaat en stimuleren de leerling zich verder te ontwikkelen. We streven naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind.

AmbitieSchool 2

  • kwalitatief goed onderwijs te geven zodat kinderen optimaal kunnen groeien
  • kinderen en ouders zich veilig en betrokken voelen bij de school
  • verdere professionalisering van de personeelsleden
  • intensieve samenwerking met kinderen, ouders, personeelsleden, stichting, sponsoren, gemeenschap en andere scholen
  • Opbrengstgericht werken op leerling- en leerkracht niveau

De school is het middelpunt van Loil. De school werkt samen met verschillende mensen uit de omgeving: dorpsgenoten, bedrijven en instellingen zoals bijvoorbeeld kinderopvang, bibliotheek en verenigingen. We baseren ons handelen op de katholieke grondslag van de school en staan open voor kinderen van andere geloofsrichtingen.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden, dan kunt u (telefonisch) contact opnemen met de directeur voor het maken van een afspraak. Tijdens een gesprek kunt u alle informatie krijgen die u wenst en wordt de aanmelding verder geregeld via een intakegesprek en krijgt u een rondleiding door de school. U bent vrij in uw keuze om uw kind mee te nemen tijdens het eerste informatieve gesprek en de rondleiding. Wilt u zelf eerst een gesprek, dan is er altijd een mogelijkheid om in een volgend stadium met uw kind langs te komen voor een rondleiding. Voordat kinderen de leeftijd van vier jaar bereiken kunnen ze op school enkele dagdelen oefenen en kennis maken met de nieuwe kleuterjuf en klasgenootjes. Wij adviseren uw zoon of dochter vroegtijdig aan te melden.

Meer informatie

Meer informatie over de school kunt u vinden op de website van school: www.stjozefloil.nl. Daar vindt u onder andere de schoolgids. Wilt u nog meer sfeerproeven? Neem dan zeker even een kijkje op onze Facebook pagina www.facebook.nl/stjozefloil

Wellicht tot ziens bij ons op school, u bent van harte welkom!

Contactgegevens

Wehlseweg 48

6941 DM Loil.

0316-223875.

www.stjozefloil.nl

www.facebook.nl/stjozefloil

@stjozefloil