Diverse wetenswaardigheden

 • Loil heeft ruim 1500 inwoners en een oppervlakte van 7.963.458 m
 • In 1841 werd in Loil de eerste verharde weg aangelegd: de Doesburgseweg voor ƒ 1.637, – (€ 742,84).
 • Loil kent één rijksmonument: windkorenmolen De Korenbloem. Dit beeldbepalende monument dateert uit 1855.
 • Daarnaast kent Loil acht gemeentelijke monumenten. Zie de site van de OVD: www.ovd-didam.nl
 • Particuliere graven komen in Nederland heel weinig voor en zijn daarom zeer bijzonder. Sinds 1897 bevindt zich in Loil, vlakbij huize De Boschslag zo’n graf. Hier heeft Jacob Schattenkerk, een van de vroegere inwoners, zijn laatste rustplaats gevonden.
 • In 2010 is 100 jaar parochie en Loilse school gevierd.
 • De Kontaktraad Loil heeft een aantal keren met veel succes deelgenomen aan de landelijke leefbaarheidswedstrijd “Kern met Pit”, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.
 • De Wehlseweg en het kerkplein werden in de periode 2012-2013 heringericht waarbij de diverse verenigingselementen op het plein een eigen plek hebben gekregen.
 • In 2013 vierde muziekvereniging Amicitia 100 jarig bestaan.
 • Tevens vierde carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers hun 55-jarig jubileum in 2013.
 • Loil kent een dorpsplan: Dorpsvisie Loil 2013-2020. Hierin zijn wensen en ideeën van de inwoners van Loil om langer met veel plezier in Loil te blijven wonen, opgenomen. Deze wensen en ideeën zijn omgezet in actiepunten waar aan de realisatie ervan door enkele werkgroepen enthousiast wordt gewerkt.

Loil en de postcode

Als we een telefoonnummer of adres in Loil zoeken, komen we nagenoeg altijd uit bij Didam (b.v. routeplanners). Dit in tegenstelling tot de meeste kleine kernen in de gemeente Montferland.

De oorzaak hiervan is terug te voeren tot het invoeren van de postcode in de zeventiger jaren. De toenmalige gemeente Didam heeft er destijds voor gekozen om de kerkdorpen Loil en Nieuw-Dijk voor de toekenning van de postcodes bij de hoofdkern Didam onder te brengen. Aangezien de postcodes gekoppeld zijn aan plaatsnamen zoek je in allerlei naslagmedia, zoals telefoongidsen, routeplanners,postcodetabellen e.d., tevergeefs naar Loil. Sinds de fusie van de voormalige gemeenten Bergh en Didam tot Montferland wordt dit als extra storend ervaren. De ene kleine kern van de gemeente tref je wel aan in het telefoonboek en de andere niet.