Contact informatie

Secretariaat:   Kloosterstraat 21 6941DX Didam
KVK- nr:           41052207
IBANnr.           NL97 RABO 0111 1334 40

Kontaktraadboekje:

Druk:                       AP Drukwerkservice
Redactie:                Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad.
Bezorging:              Joep en Toos Buiting.
Loil Kalender:       Tom en Paul van Alst.
Abonnement:         Kosteloos voor inwoners van Loil. € 11,00 (voor lezers buiten Loil).
Verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus).
Uiterste inlevertermijn is de laatste dag van de maand.
Kopij uitsluitend inleveren via redactie@loil.nl (Bij foto’s graag het origineel)

 

I.v.m. spam worden mailadressen niet op deze pagina gepubliceerd. Selecteer in het formulier hieronder de ontvanger om een bericht te sturen.
Wilt u in contact komen met de Kontaktraad of heeft u een melding over de leefomgeving in Loil, vul dan onderstaand contactformulier in.

Vul hier uw naam in die wordt vermeld bij uw bericht
Kies de ontvanger van uw bericht. In verband met spam worden hier geen e-mail adressen weergegeven.