Ons informatie boekje verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus). Hier in is ruimte voor o.a. vereningings nieuws,  loilse activiteiten, en informatie bedoeld voor Loilse inwoners en betrokkenen.

Uitgave:                        Stichting Kontaktraad Loil.

Druk:                            AP Drukwerkservice

Redactie:                     Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad.

Bezorging:                   Joep Buiting.

Loil Kalender:             Tom en Paul van Alst.

Abonnement:             € 10,- (voor lezers buiten Loil).

Aan/afmelden via kontakraad@loil.nl

Bank:  NL97 RABO 0111 1334 40

Uiterste inlevertermijn is de laatste werkdag van de maand.

Kopij uitsluitend inleveren via redactie@loil.nl

Foto’s bij voorkeur in orginele kwaliteit, als bijlage. (Via o.a Whatsapp of Facebook verstuurde foto’s zijn minder goed bruikbaar in drukwerk i.v.m. kwaliteit).

Wilt u adverteren in ons informatieboekje, neem contact op met de redactie voor de mogelijkheden.