Oprichting: 27 mei 1977.
Aanvankelijk heeft de Kontaktraad geen officiële status. De eerste jaren is het een beetje zoeken naar de gewenste rol. Gaandeweg ontstaat de behoefte en de noodzaak over te gaan in een formele rechtspersoon. Vanaf 7 januari 1994 is de Kontaktraad een stichting.

Doelstelling: Het stimuleren, coördineren en eventueel zelf ontplooien van initiatieven en activiteiten, die het welzijn van Loil als zelfstandige gemeenschap bevorderen.

Functioneren: De Kontaktraad functioneert als een overkoepelend platform van de Loilse verenigingen en belangengroepen, veelal in de rol van intermediair.
De hoofdactiviteiten zijn:

  • Het uitgeven van het informatieblad van de Loilse verenigingen (verschijnt 10 maal per jaar) en de Loil-kalender.
  • Het fungeren als intermediair tussen de Loilse dorpsgemeenschap en overheids- en andere externe instanties. De Kontaktraad vergadert 4 keer er jaar met vertegenwoordigers van gemeente en de politie.
  • Het initiëren en/of uitvoeren van projecten die het algemene Loilse belang ten goede komen (waaronder deze website).

Secretariaat:

dhr. R. Berndsen
Kloosterstraat 21
6941DX Didam

E-mail kontaktraad@loil.nl

Informatieboekje Kontaktraad:

Uitgave                      Stichting Kontaktraad Loil.

Druk:                         AP Drukwerkservice

Redactie:                  Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad.

Bezorging:               Joep Buiting.

Loil Kalender:        Tom en Paul van Alst.

Abonnement:         € 10,- (voor lezers buiten Loil). Aan/afmelden via kontakraad@loil.nl

Bank:                      NL97 RABO 0111 1334 40

Verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus).

Uiterste inlevertermijn is de laatste werkdag van de maand.

Kopij uitsluitend inleveren via redactie@loil.nl