Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie2017-12-08T15:27:36+00:00

Stichting Kontaktraad Loil

De stichting Kontaktraad Loil is het overkoepelende overlegplatform van de plaatselijke verenigingen en belangengroepen, met als doelstelling: het dienen van het algemene Loilse belang door het stimuleren, coördineren en eventueel ontplooien van initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid van Loil als zelfstandige plattelandskern bevorderen.

Onderstaand een overzicht van de huidige bestuursleden en de taakverdeling:

Naam Functie Afgevaardigde van
Ivonne Harmsen voorzitter + werkgroep Onderwijs
Nancy Jansen secretaresse  Sv Loil Voetbal
Gerard Gies penningmeester Schutterij Loil Vooruit
Peter Bosman lid + werkgroep Gemeenschapsgebouwen en Wonen C.V. Vrolijke Drammers
Bas Heuberger lid + werkgroep Natuur en Recreatie
Edwin de Kinkelaar lid + werkgroep Gemeenschapsgebouwen Amicitia
Tonnie Peters Vice voorziter + werkgroep Loil Leeft
Jeroen Baerends lid + werkgroep Communicatie
Heidy Ebbing lid + werkgroep Sociale samenhang
Theo Wanders lid Parochie Gabriël Locatieraad Loil