Stichting Kontaktraad Loil

De stichting Kontaktraad Loil is het overkoepelende overlegplatform van de plaatselijke verenigingen en belangengroepen, met als doelstelling: het dienen van het algemene Loilse belang door het stimuleren, coördineren en eventueel ontplooien van initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid van Loil als zelfstandige plattelandskern bevorderen.

Onderstaand een overzicht van de huidige bestuursleden en de taakverdeling:

Naam Functie Afgevaardigde van
Tonnie Peters interim- voorzitter + werkgroep Onderwijs
Ries Berndsen secretaris
Gerard Gies penningmeester Schutterij Loil Vooruit
Peter Bosman werkgroep Natuur en Recreatie C.V. Vrolijke Drammers
Jeroen Baerends werkgroep Communicatie
Edwin de Kinkelaar werkgroep Gemeenschapsgebouwen Amicitia
Heidy Ebbing werkgroep Sociale Samenhang
Theo Wanders lid Geloofsgemeenschap Loil