Stichting Kontaktraad Loil

De stichting Kontaktraad Loil is het overkoepelende overlegplatform van de plaatselijke verenigingen en belangengroepen, met als doelstelling: het dienen van het algemene Loilse belang door het stimuleren, coördineren en eventueel ontplooien van initiatieven en activiteiten die de leefbaarheid van Loil als zelfstandige plattelandskern bevorderen.

Onderstaand een overzicht van de huidige bestuursleden en de taakverdeling:

Naam Functie Afgevaardigde van
Edwin van Onna voorzitter + werkgroep Onderwijs
Ries Berndsen secretaris + werkgroep Wonen
Femke Schuurman- Bolder penningmeester
Peter Bosman lid C.V. Vrolijke Drammers
Jeroen Baerends werkgroep Communicatie Schutterij Loil-Vooruit
Edwin de Kinkelaar lid Amicitia
Heidy Ebbing werkgroep Sociale Samenhang
Theo Wanders lid Geloofsgemeenschap Loil
Margreet Looman werkgroep Natuur en Recreatie
Tonnie Peters lid