In 1977 is de Kontaktraad opgericht, als
‘contactorgaan’ voor Loil. Dit betekent dat wij
dit jaar het 40 jarig bestaan vieren en wel op
zondag 10 september a.s.

 

Op 10 september van 11.00 tot 13.30 uur  is er een gratis brunch voor alle
inwoners van Loil en iedereen die betrokken is (geweest) bij
Loil of de Loilse verenigingen en organisaties. Hieronder
natuurlijk alle inwoners van Loil, maar bijvoorbeeld ook (ere- en
kader)leden en vrijwilligers van de Loilse verenigingen en
organisaties, het schoolteam van de Dalton St. Jozefschool en met
de leerlingen en hun ouders of verzorgers, het pastoraal team en
vrijwilligers van de parochiegemeenschap etc.

De brunch vindt plaats in het park aan de Kloosterstraat, dat voor
de zaterdagavond ervoor al volledig is ingericht voor Loillands. Om
dit alles zo goed mogelijk voor te bereiden is opgave gewenst.
Opgeven is nu al mogelijk via deze pagina en bij een volgende editie
van het informatieboekje ontvangt u een opgave- formulier. Ook worden deze
via het secretariaat van de verenigingen verzonden.
Meer informatie over de brunch volgt binnenkort via dit
informatieboekje van de Kontaktraad en social media.

Reserveer 10 september 2017 van 9.30 tot 14.00 uur in uw
agenda.