Het informatieboekje van de Kontaktraad Loil verschijnt maandelijks (m.u.v. van januari en augustus). Hier in is ruimte voor o.a. verenigingsnieuws,  Loilse activiteiten en informatie bedoeld voor Loilse inwoners en betrokkenen.

Uitgave:                        Stichting Kontaktraad Loil
Druk:                            AP Drukwerkservice
Redactie:                     Werkgroep Communicatie van de Kontaktraad
Bezorging:                   Joep Buiting
Kosten:                        Kosteloos voor inwoners van Loil. € 11,- voor abonnees buiten Loil.

Aan/afmelden via kontakraad@loil.nl

Bank:  NL97 RABO 0111 1334 40

Uiterste inlevertermijn is de laatste werkdag van de maand.
Kopij uitsluitend inleveren via redactie@loil.nl
Foto’s bij voorkeur in originele kwaliteit, als bijlage. (Via o.a Whatsapp of Facebook verstuurde foto’s zijn minder goed bruikbaar in drukwerk i.v.m. kwaliteit).
Wilt u adverteren in ons informatieboekje, neem contact op met de redactie voor de mogelijkheden.

Loil Kalender: om de kosten van het informatieboekje te dekken, brengt de Kontaktraad Loil jaarlijks een Loil Kalender uit. Tom en Paul van Alst zorgen samen voor de selectie van de foto’s. De kalenders wordt door de bezorgers van het informatieboekje in oktober van ieder jaar te koop aangeboden.