Jaarvergadering Kontaktraad Loil d.d. 18 september 2017

Maandag 18 september a.s. hield de Kontaktraad Loil haar jaarvergadering in de Zomp. Voorzitter Ivonne Harmsen en de verschillende leden van de werkgroepen keken terug op het afgelopen jaar, waarin vele activiteiten plaats vonden en veel is ondernomen. Natuurlijk kwamen hierbij de ontwikkelingen m.b.t. het gemeenschapsgebouw en het voorgenomen clusterbeleid van de gemeente Montferland uitdrukkelijk ter sprake. Tevreden werd terug gekeken op de viering van het veertig jarig jubileum, waarbij nogmaals de dank aan de vele vrijwilligers werd uitgesproken

Het financiële verslag werd goedgekeurd met de constatering dat de kosten fors oplopen door de diverse bijeenkomsten en de verschillende activiteiten die zijn ondernomen. Het voorstel van penningmeester Gerard Gies om de verschillende tarieven aan te passen werd daarbij aangenomen.

Harrie Mom deed, als vertegenwoordiger van de Plattelandsraad, verslag van o.a. de stand van zaken m.b.t. de windmolens in de Bijvanck, de aanleg van glasvezel en de asbestsanering.

Bestuurswisselingen

Sinds 1984 maken Geert Wanders, namens de volleybalvereniging en Eric Welling, namens de voetbalvereniging deel uit van het Kontaktraadbestuur. Beiden treden nu af. Eerder dit jaar stopte Els Koster als secretaris. Voorzitter Ivonne Harmsen sprak haar waardering uit voor hun inzet voor de Kontaktraad. Zij overhandigde Geert Wanders als dank het beeld ‘Samen Loil’. Eric en Els waren beide verhinderd en niet op de vergadering aanwezig. Zij ontvingen in de loop van de week ook deze mooie waardering.

In de afgelopen tijd werden Jeroen Baerends en Nancy Jansen al als bestuursleden verwelkomd. Jeroen is voorzitter van de werkgroep Communicatie, terwijl Nancy het secretariaat voor haar rekening neemt. Daarnaast maakt Heidy Ebbing- Lukassen nu deel uit, als voorzitter van de werkgroep Sociale samenhang.

Kontaktraadvoorzitter Ivonne Harmsen nodigde uitdrukkelijk jonge Loilenaren uit om mee te praten, omdat vrijwel alle onderwerpen over hun toekomst gaan. Na de planning van de verschillende financiële acties voor het komend jaar en de rondvraag, sloot zij de vergadering met dank aan iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng.