De vierde van de 6 vragen die de Kontaktraad Loil heeft gesteld aan alle 6 partijen, die in de gemeente Monttferland meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. en waarop zij kort hebben geantwoord.

In een eerdere berichten hierover:

  • hebben de Loilse kandidaten zich voor gesteld;
  • zijn de 3 belangrijkste standpunten van de verschillende partijen vermeld;
  • hebben de verschillende partijen hun visie op leefbaarheid gegeven;
  • hebben de partijen hun specifieke aandachtspunten voor het buitengebied gedeeld.

Hieronder de vierde vraag en de antwoorden van de verschillende partijen:

Hoe ziet uw partij (een verbetering in) de samenwerking en communicatie over plannen, en beleid hiertoe, tussen bevolking en gemeente?

Lijst Groot Montferland

Wij strijden al geruime tijd voor een meer open en meer transparante manier van communiceren over de plannen van het college en de gemeenteraad. Geen ambtelijke maar begrijpelijke taal. Klankbordgroepen waarin alle belanghebbenden vertegenwoordigd zijn en dit opstarten in de beeldvormende fase. Het bezoeken van de diverse wijk- dorpsraden is een aanzet daartoe, ook juichen wij een jaarlijks overleg tussen alle wijk- en dorpsraden onderling  met de raad toe. Dit leidt tot een open en eerlijke discussie mét elkaar waarbij beter inzicht is in ieders standpunten.

 

 

PVDA

1. Versterking van open en goede communicatie met de inwoners al vanaf de start, om betrokkenheid en inbreng te garanderen.

2. I.p.v. intern over zaken beslissen moet de gemeente eerst in gesprek gaan met het dorp. Per dorp liggen prioriteiten verschillend; de gemeentelijke organisatie moet zich daar op aanpassen en verschillend durven kiezen.

3. We vinden dat de dorpsraden meer en eerder betrokken moeten worden bij de ontwikkelingen in het dorp.

4. We waarderen een pro-actieve houding t.o.v. de gemeente en de politiek, zoals de Kontaktraad Loil met diverse initiatieven al heeft laten zien!

 

 

VVD

De gemeente dient algemene informatie duidelijk te publiceren en  inwoners er op te wijzen waar men de informatie kan vinden. Bij projecten in bepaalde gebieden/kernen dient de wijks-/dorpsraad actief te worden geinformeerd en moeten alle betrokkenen meegenomen worden.

 

 

CDA

Inwoners vanaf het begin af aan betrekken bij initiatieven en zorgen dat gemeentelijke medewerkers lokaal aanwezig zijn. Dit om de drempel tussen de inwoners en de gemeente te verlagen.  SAMEN DURVEN DOEN

 

 

D66

Meer inspraak en meer betrokkenheid is zeer belangrijk! Het opzoeken van samenwerking en het bespreekbaar maken van (lastige) onderwerpen in een vroeg stadium is erg belangrijk.  Maatwerkdemocratie is een goede stap, maar voor D66 achterstallig onderhoud. Hier hebben we continue aandacht voor gevraagd.

 

Lokaal Belang Montferland

Scheer niet elk dorp over dezelfde kam en spreek heldere taal. Waardeer en beloon veel meer een goed burgerinitatief. LBM wil geen loze kreten meer, maar aanpakken. De mouwen opstropen is de smeerolie in het vertrouwen van burgers in de politiek. Noem niet alleen “maatwerk”, maar lever het ook.