Jaarlijks worden er circa 15.000 mensen in Nederland getroffen door een hartstilstand. Acute hulpverlening binnen de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen die tijd bij een slachtoffer te zijn. De inzet van mensen in de nabijheid van het slachtoffer voor de eerste acute hulpverlening, vergroot de kans om een hartstilstand te overleven.
De gemeente Montferland rolt ‘Hartveilig wonen’ in de hele gemeente uit. ‘Hartveilig wonen’ biedt acute hulp in geval van een hartstilstand of in medische term: ‘circulatiestilstand’. Een reanimatienetwerk van vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED’s) ondersteunt hiermee de al bestaande acute zorg.

‘Hartveilig wonen’’ in Loil
De AED in Loil hangt bij de achteringang van zaal Hendriks. Deze is bereikbaar via uitrit van Hendriks aan de Kloosterstraat. Mede afhankelijk van de toekomst van zaal Hendriks wordt bekeken of deze ergens anders moet komen.

hartveilig-wonen

Deze AED is aangemeld bij ‘Hartveilig wonen’. Ook in Loil zijn vrijwilligers, die wonen en/of werken in of dichtbij Loil, aangemeld bij ‘Hartveilig wonen’. Zij zijn getraind om te reanimeren en/of te defibrilleren.

Als bij de meldkamer van 112 een melding van een vermoedelijke hartstilstand binnen komt, worden deze vrijwilligers met een sms-bericht of app (op basis van GPS positie) gealarmeerd en verzocht naar het slachtoffer te gaan. Al dan niet met een AED. De vrijwilligers verlenen acute hulp, totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.
Ben je EHBOér of BHVér met erkende reanimatie/AED training: meld je aan!!!
Om het reanimatienetwerk verder uit te rollen en in voorkomende gevallen zo goed mogelijke hulp te kunnen bieden, zijn dus zoveel mogelijk vrijwilligers nodig. Woont of werkt u in of nabij Loil en hebt u bijvoorbeeld via de E.H.B.O. of de Bedrijfshulpverlening (BHV) een erkende reanimatie/AED training gevolgd, registreer uzelf dan als vrijwilliger via de site www.hartveiligwonen.nl.
Levert dit aanmelden een probleem op, heeft u vragen of suggesties, neem dan contact op met Tonnie Peters, Wehlseweg 60 in Loil, telefoon 225936