Misschien leeft hier en daar het idee dat de plannen rondom het Hart van Loil wat naar de achtergrond waren verdreven. Niets is echter minder waar. Na de raadsvergadering van 20 april jl. zijn we met de werkgroep vele malen bij elkaar geweest en alle mogelijkheden zijn aan de orde geweest. De grootste verandering/ kans is natuurlijk dat inmiddels ook de kerk aan de Loilse gemeenschap is aangeboden. Dit maakt de situatie weer totaal anders en gedeeltelijk nieuw. Maandagavond 19 juni jl. hebben de gezamenlijke verenigingen (die eerder de intentieverklaring tekenden) dan ook unaniem besloten om ook deze kans te onderzoeken en als geheel mee te nemen in de plannen. Dus niet alleen de Zomp, maar juist het totale gebied, inclusief de kerk, hierin te betrekken en kijken hoe we hier een prachtig en gedegen plan kunnen ontwikkelen.
De mogelijkheden zijn door de dezee ontwikkelingen alleen maar groter geworden en dat is zeer positief. Net als het feit dat alle verenigingen onverminderd achter het plan blijven staan en gemeenschappelijk blijven optrekken.
Maandag 19 juni jl. is besloten om de werkgroep met expertise vanuit de locatieraad Loil aan te vullen, Hans Bloem is bereid om zitting te nemen in de werkgroep. Daarnaast gaan we nog op zoek naar meer aanvulling vanuit deze hoek, zodat gewaarborgd is dat alle belangen en mogelijkheden steeds goed worden onderzocht en van alle kanten worden belicht.
Ook wordt gezocht naar een (externe) procesbegeleider die het dorp (neutraal) kan ondersteunen in de nieuwe ontwikkelingen en die expertise op dit gebied heeft.

Volop beweging dus in het (nieuwe) Hart van Loil. We houden u op de hoogte, maar hebt u vragen/ opmerkingen of fantastische ideeën, schroom niet en vertel het ons.