De Medezeggenschapsraad van de Daltonbasisschool St. Jozef hield ondanks een enquête onder de ouders/verzorgers over de schooltijden. De resultaten zijn bekeken en beoordeeld. Gevolg hiervan is dat in het  schooljaar 2018-2019 overgaan wordt tot de invoering van het zogenaamde Hoorns model. Dit houdt in dat de kinderen woensdag- en vrijdagmiddag vrij zijn.

De schooltijden per 01-08-2018 zijn:

Maandag:       van 8.30 uur tot 14.30 uur;

Dinsdag:          van 8.30 uur tot 14.30 uur;

Woensdag:      van 8.30 uur tot 12.45 uur;

Donderdag:     van 8.30 uur tot 14.30 uur;

Vrijdag:           van8.30 uur tot- 12.45 uur.

Na twee jaar zal een evaluatie plaats vinden. Daarna wordt besloten of het model gehandhaafd blijft of dat wordt overgegaan tot het vijf gelijke dagen model.