In overleg met de familie Hendriks gaat het Gezellig Samen Eten van Spol (Seniorenplatform Loil) in maart en april gewoon door. Op woensdag 23 maart 2016 en woensdag 20 april 2016 wordt, zoals gebruikelijk, een driegangen, tweegangen of een stamppotmaaltijd geserveerd. De kosten, exclusief drank, bedragen net als voorheen € 10,00 per maaltijd.

Wel moet men zich van tevoren aanmelden. Dit kan bij: Betsy Gerritsen-Buurman, telefoon 225343 of email: Betsy.buurman@upcmail.nl