2016 0413 presentatie rpport ICSIngenieursbureau ICS presenteerde woensdagavond 13 april jl., in het bijzijn van wethouder Tanja Loeff, haar QuickScan over de toekomst van de gemeenschapsgebouwen in Loil aan de besturen van de plaatselijke verenigingen en organisaties. Hieraan voorafgaand riep voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad de aanwezigen op om de pet van de eigen vereniging/organisatie af te zetten en met z’n allen te gaan voor het algemeen belang van Loil.

In het rapport van ICS worden een vijftal scenario’s geschetst, variërend van het verbouwen van de kerk, het aanpassen van De Zomp tot de overname van Hendriks. Tijdens de bijeenkomst kwam nog een zesde variant naar voren, waarin de combinatie werd gezocht tussen cultureel en commercieel gebruik van de toekomstige accommodatie(s).

Jong Loil presenteerde de visie van een aantal Loilse jongeren, die een week eerder bij elkaar hadden gezeten om over de toekomst van Loil te brainstormen. Zij vertaalden het DNA van Loil als Dorpshart – Noaberschap – Activiteiten en riepen iedereen op om samen te werken met de slogan ‘waarom moeilijk doen als het ook samen kan’.

Na de presentaties werden groepen gevormd die met elkaar discussieerden over de verschillende varianten. Vrijwel unaniem kwam hieruit naar voren dat een nieuw gemeenschapsgebouw, waarin alle verenigingen en organisaties nu en in de toekomst terecht kunnen, de voorkeur geniet.

De werkgroep Gemeenschapsgebouwen en Wonen van de Kontaktraad Loil zal, eventueel ondersteund door anderen, de mogelijkheden hiervoor onderzoeken.