Maar liefst 25 personen hebben woensdag 26 augustus genoten van een heerlijke maaltijd in café zaal Hendriks.

SPOL heeft samen de firma Hendriks nu drie maanden achtereen ‘Samen gezellig eten’ georganiseerd. De grote belangstelling en enthousiaste reacties van de deelnemers zijn een stimulans om met deze activiteit door te gaan. Dit jaar zijn er nog maaltijden op de volgende data: 30 september, 28 oktober, 25 november en 23 december

Ouderen en andere alleenstaanden in de gelegenheid stellen om éénmaal per maand gezellig samen te eten, dat is de doelstelling die Senioren Platform met de activiteit nastreeft.

De kosten bedragen € 10,- per maaltijd. U dient zich wel van te voren op te geven bij Betsy Buurman, tel: 225343 of email: betsy.buurman@upcmail.nl