Dit schooljaar zij we op de St. Jozef gestart met het invoeren van het programma “de Vreedzame School”. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. Dit is in een dorp enorm belangrijk. Je hebt elkaar nodig om de leefbaarheid te kunnen waarborgen.De Vreedzame School

De Vreedzame School wil de kinderen voorbereiden op de stappen die de kinderen gaan zetten in de maatschappij.

Dit doen zij door van de school een mini-maatschappij te maken. Dit biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van “de Vreedzame School” leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Aan de volgende doelen wordt gewerkt:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  •  constructief conflicten op te lossen
  •  verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  •  open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het team volgt hier voor een tweejarig scholingstraject. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.devreedzameschool.net .