De Kontaktraad Loil heeft alle 6 partijen die in de gemeente Monttferland meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. een aantal vragen voorgelegd, waarop zij kort hebben geantwoord. Hierdoor heeft u in het kort een overzichtelijk beeld waar de verschillende partijen voor staan.

In een eerdere berichten hebben de Loilse kandidaten zich voor gesteld en zijn de 3 belangrijkste standpunten van de verschillende partijen vermeld
Hieronder de tweede vraag en de antwoorden van de verschillende partijen hierop. In de komende dagen volgen de andere.

Wat zijn, volgens uw partij, de vereisten voor  leefbaarheid in een dorp, wat is hierin de rol van de gemeente en welke bijdrage gaat uw partij hierin leveren?

D66

De leefbaarheid van lokale kernen is belangrijk voor D66. Een leefbare kern moet bereikbare hoogwaardige en voldoende voorzieningen hebben, die zich richten op alle doelgroepen binnen de samenleving. Dit kan ook bereikt worden door samenwerking met andere kernen. Het verenigingsleven speelt hierin een cruciale rol.

 

Lokaal Belang Montferland

Een school, verenigingsgebouw of herbestemd kerkgebouw vormt de basis voor dynamiek. LBM ondersteunt maatwerk-initatieven die een dak bieden aan het rijke verenigingsleven. Montferland moet ‘lokale pit’ stimuleren, waarderen en belonen.

 

Lijst Groot Montferland

Het onderhouden van het verenigingsleven en zorgen voor mogelijkheden tot ontmoeting; het realiseren van woningen die zowel geschikt zijn voor jongeren als ouderen om te kunnen wonen in elke kern, waarbij er gekeken en geluisterd word naar de behoeften die leven in deze kern. De gemeente kan faciliteren in de vorm van het mogelijk maken van (bestemmings)plannen die tot stand komen samen met welke partij dan ook die iets wil realiseren in de kern. Het is aan de raad om alle standpunten af te wegen, zich te laten informeren in en buiten de raad om, om zo sturing te kunnen geven in de te nemen beslissingen.

 

PVDA

Versterking van open en goede communicatie met de inwoners al vanaf de start, om betrokkenheid en inbreng te garanderen.
“Lokaal wat lokaal kan!!”  Het behouden van de voorzieningen in het dorp zoals de school, dorpshuis en sportvoorzieningen.
Wij willen van goede initiatieven die de leefbaarheid in het versterken, stimuleren en ondersteunen. Ook hier geldt: niet te veel langs strakke uitvoeringsregels maar flexibel, ontwikkelgericht en aangepast aan de behoefte.
De zorg willen we dichtbij organiseren zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen. Daarbij verdienen Mantelzorgers extra ondersteuning.
We willen verenigingen extra ondersteunen. Zij zijn in het dorp “de dragers” van de leefbaarheid. Daarom willen we het culturele budget met 20% verhogen!

 

VVD

Leefbaarheid: ergens prettig kunnen leven, en dus wonen, werken en de vrije tijd besteden.
Woningen voor jong en oud, voorzieningen binnen overbrugbare afstand, werk en voldoende mogelijkheden voor ontspanning in de directe omgeving.
De VVD Montferland wil dit samen met de kernen mogelijk maken/houden.

 

 CDA

Sterke verenigingen, een veilige leefomgeving, woningen naar behoefte en zeker één voorziening waar men elkaar kan ontmoeten. Deze zaken behoren in elke kern aanwezig te zijn. Initiatieven om dit te realiseren zullen wij ondersteunen en zorgen dat de gemeente deze zal faciliteren. Dit vergt wel een actieve deelname vanuit de kernen.