Via onderstaande brief is iedere belangstellende uitgenodigd voor een inloop, waarbij een  toelichting op de plannen m.b.t. de Maalderij aan de Wehlseweg in Loil wordt gegeven.

Beste buurtbewoner, Kontaktraad en belangstellenden,

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen hebben wij een overeenstemming met de afvaardiging van de woonomgeving voor het ontwerp -architectuur van de Maalderij.
Er is helaas geen overeenstemming met de afvaardiging woonomgeving voor 1 appartement meer.
In de plannen voor een kleinschalige woonzorg voorziening zitten nu 12 zorgappartementen en 1 gezamenlijke ruimte waar ook de maaltijden worden gemaakt en de dagbesteding zit.
Onze doelgroep is de Loilenaar met een zorgvraag, die hier met zorgvraag en met 24 uurs zorg ter plaatse in een ruime zetting kan komen wonen.

Graag organiseren wij op woensdag 1 februari 2017 tussen 18:00 uur en 20:00 uur een inloopmiddag om de plannen aan u te laten zien en op vragen als deze er zijn uitleg te geven.
U hoeft niet meteen om 18:00 uur te komen, het is een inloop, die als doel heeft om mensen die belangstelling hebben persoonlijk van informatie te voorzien en dit kan tussen 18:00 uur en 20:00 uur. Er hangen tekeningen die een goed beeld geven en er is ook ruimte om vragen te stellen.

Het vervolg zal zijn dat de belegger graag dit jaar willen gaan slopen en bouwen.  Hiervoor moet nog een wijzigingsprocedure met bijbehorende omgevingsvergunning worden verleend.
Buurtzorg zal de zorg op zich nemen.

Wij kijken ernaar uit dat u onze inloop bezoekt, die in het zaaltje achter de Papegaai, Wehlseweg 22 te Loil zal zijn.

Met Vriendelijke groeten,

Jos Kronenberg, Bouwmanager Buurtzorg 06 20010333

Roy Barthen, Planbegeleider 06 51616821