De afgelopen maand zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • De jaarrekening van de gemeente over 2014. Het jaar is afgesloten met een tekort van 6 miljoen. Dit is aangevuld vanuit de algemene reserves van de gemeente waardoor er uiteindelijk een klein positief saldo is ontstaan.
  • De huisvestingsvisie op onderwijs is vastgesteld. Daarin er gewerkt is met 5 spreidingsgebieden die maken dat Loil, Nieuw-Dijk en Didam in 1 gebied zitten. Dit heeft nu geen gevolgen voor de toekomst van de school in Loil. Maar zal wel richting geven aan eventuele discussie in de toekomst.
  • In 2016 komt er een totaal nieuw subsidiebeleid voor alle verenigingen en instellingen. Daartoe hebben we in juni de 1e bijeenkomst gehad en is er gesproken over de grote lijnen en kaders waarbinnen het beleid vorm moet gaan krijgen. Dit zal in september een concreet vervolg gaan krijgen.
  • De kadernota 2016 is vastgesteld. Hierin zijn de kaders beschreven waarbinnen de gemeente de begroting van 2016 moet opstellen. Het zal dan ook een jaar met veel financiële druk worden en de gevolgen van de vorig jaar gevoerde kerntaken discussie moeten dan voelbaar zijn en tot de nodige bezuinigingen gaan leiden.
  • Binnen Loil aandacht voor de plannen rondom woningbouw, school en instandhouding van de accommodaties. Daar is nu geen concreet nieuws over maar wij ondersteunen de initiatieven daarbij zeker.

Kijk natuurlijk ook voor al het andere nieuws regelmatig op de site van de gemeente Montferland waar veel info te vinden is en op de nieuwspagina in het Montferland Nieuws. Ook zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen via  www.montferland.info/bestuur-en-organisatie.

Maar we zijn er ook voor andere zaken waarvan u denkt dat zou de gemeente anders kunnen doen of daar heb ik last van. Laat het ons weten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Loil een prachtig actief en leefbaar dorp is en blijft.

 

Wij wensen u tevens een fijne vakantie.

Sandra Lenting                           Ap Dieker

Weemstraat 33                           Pastoor Indenstraat 10

0316-229052                               0316-226790

rslenting@upcmail.nl               a.j.dieker@lijbrandt.nl