Na het vakantiereces pakken we nu de draad weer op en zijn de volgende zaken actueel:

  • Financiële tussenrapportage over 2015 laat een flink negatief beeld zien (1,5 miljoen tekort) o.a. door onduidelijkheid rondom de WMO en kosten vanuit de kerntakendiscussie die nog niet gehaald zijn. We gaan daar de nodige vragen over stellen in de raadsvergadering van eind september.

Er is ook in 2015 een mantelzorgcompliment beschikbaar dit jaar in de vorm van Loko’s. Hoe deze aan te vragen zijn zal in september duidelijk worden. Wij denken dat het een prima initiatief is om mantelzorgers, die het soms echt niet gemakkelijk hebben, toch een hart onder de riem te steken. Schroom dan ook niet om deze t.z.t. aan te vragen.

  • Er is een voorstel om ‘Hartveilig wonen’ (beschikbaarheid defibrillator in elk dorp, inclusief continuïteit qua opleiden en vrijwilligers) in Montferland breed uit te rollen. Dit zullen we ondersteunen en zo nodig samen met de Kontaktraad gaan bekijken hoe dit in Loil verder vorm kunnen gaan geven.
  • Er ligt een voorstel rondom het armoedebeleid binnen de gemeente. Er blijken toch veel inwoners te zijn die op of onder deze grens leven. Vanuit het CDA zullen we dit van harte ondersteunen en als daar vragen over zijn (soms best lastig om over te praten) laat het weten?
  • Er zijn plannen om als gemeente uit de WEDEO te stappen. Die ondersteunen we ook, maar de mensen die nu bij WEDEO werken, mogen daar geen last van hebben. Dit zullen we actief volgen en bewaken.
  • Binnen Loil is er aandacht voor de plannen rondom woningbouw, school en instandhouding van de accommodaties. Daar is nu geen concreet nieuws over, maar wij ondersteunen de initiatieven daarbij zeker.

Kijk natuurlijk ook voor al het andere nieuws regelmatig op de site van de gemeente Montferland, waar veel informatie te vinden is en op de nieuwspagina in het Montferland Nieuws. Ook zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen via www.montferland.info/bestuur-en-organisatie.

Maar we zijn er ook voor andere zaken waarvan u denkt dat zou de gemeente anders kunnen doen of daar heb ik last van. Laat het ons weten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Loil een prachtig actief en leefbaar dorp is en blijft.

Sandra Lenting                       Ap Dieker

Weemstraat 33                      Pastoor Indenstraat 10

0316-229052                          0316-226790

rslenting@upcmail.nl            a.j.dieker@lijbrandt.nl