De afgelopen maand zijn de volgende zaken aan de orde geweest:

  • Blijvende aandacht rondom de zorgveranderingen. We zijn met de Kontaktraad in gesprek om in maart/april een extra moment te plannen om uitleg hierover te geven.
  • Het mantelzorgcompliment krijgt andere invulling en de wethouder komt binnenkort met voorstel en denkt daarbij aan soort van lokale cadeaubonnen.
  • Hartveilig wonen en hoe is eea geregeld rondom de defibrillators zoals die ook in Loil bij Hendriks hangt. De burgemeester komt voor de zomer met voorstel hierover, en dan zullen we dat met de kontaktraad bespreken en oppakken.
  • Discussie over de Welcom plannen om de bezuinigingen die ze vanuit de gemeente opgelegd heeft gekregen met onder andere sluiting van een voorziening in Beek, en andere invulling van beroepskrachten en activiteiten.
  • De discussie over het centrumplan van ‘s-Heerenberg .
  • Binnen Loil aandacht voor de plannen rondom woningbouw en instandhouding van de sport voorzieningen. Wij ondersteunen de initiatieven daarbij zeker.

Kijk natuurlijk ook voor al het andere nieuws regelmatig op de site van de gemeente Montferland waar veel info te vinden is en op de nieuwspagina in het Montferland Nieuws. Ook zijn de raads- en commissievergaderingen live te volgen via:  www.montferland.info/bestuur-en-organisatie.

Maar we zijn er ook voor andere zaken waarvan u denkt dat zou de gemeente anders kunnen doen of daar heb ik last van. Laat het ons weten zodat we er samen voor kunnen zorgen dat Loil een prachtig actief en leefbaar dorp is en blijft.

Sandra Lenting                       Ap Dieker

Weemstraat 33                      Pastoor Indenstraat 10

0316-229052                          0316-226790

rslenting@upcmail.nl           a.j.dieker@lijbrandt.nl