Ook deze maand informeren wij u over de activiteiten van de Kontaktraad Loil:

  • De Kontaktraad heeft voor Loil op 10 april de zwerfvuil opruimactie gecoördineerd.
  • Werkgroep onderwijs: Ruud Leuverink, de nieuwe directeur van de St. Jozefschool, heeft kennis gemaakt. Zie elders in deze Kontaktraad. Deze maand vindt periodiek overleg plaats met SPO De Liemers. En vanuit de gemeente Montferland is de Huisvestingsvisie scholen met een uitnodiging voor overleg hierover ontvangen.
  • Werkgroep Natuur en Recreatie: Het Loils ommetje wordt steeds concreter. De gesprekken met landeigenaren zijn gaande en het ontwerp voor de overeenkomst met hen is in voorbereiding. Het eerste deel van het ommetje is inmiddels open met dank aan de stichting Belfjor en “de vrienden van de Nevelhorst” voor al het werk dat is verzet.
  • Werkgroep Wonen: Voor wat betreft maalderij Borst zijn de eigenaren in gesprek met Buurtzorg om van de maalderij een kleinschalige zorglocatie te maken. Nog steeds wordt gezocht naar een passende locatie voor starterwoningen.
  • Werkgroep Sociale Samenhang: Een informatieavond in Loil, vanuit de gemeente Montferland over de ontwikkelingen in de zorg, was in voorbereiding. Het Sociaal Team ziet hier echter vooralsnog vanaf.

Er zijn voorbereidingen om maandelijks of tweewekelijks aan belangstellenden de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk warm te eten. Zie elders in deze Kontaktraad.

  • Werkgroep Gemeenschapsgebouwen: Om zich breder te oriënteren is een adviesbureau gevraagd mee te denken. Daarnaast vindt binnenkort een gesprek met de gemeente plaats om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.
  • Werkgroep Communicatie: De verwachting is dat de nieuwe website loil.nl nog voor de vakantie gelanceerd kan worden. Ook zijn onderling afspraken gemaakt over de kleuren, lettertypen e.d. die in de communicatie van de Kontaktraad gebruikt worden om meer eenduidigheid hierin te krijgen.

De vergaderplanning voor dit jaar:

20 april, 18 mei, 26 oktober, 30 november

19.30 uur:       reguliere vergaderingen Kontaktraad:

29 juni, 28 september, 14 december:

19.30 uur:       overleg met gemeente, school, politie, Welcom.

20.30 uur        regulier overleg.