Om de drie maanden zijn vertegenwoordigers van de St. Jozefschool, de gemeente Montferland, Welcom en de Geloofsgemeenschap OLV Onbevlekt Ontvangen en de wijkagent aanwezig bij de vergadering van de Kontaktraad. Zoals alle vergaderingen zijn ook deze openbaar toegankelijk. (i.v.m. de ruimte wel van tevoren aanmelden). In de vergadering van december jl. maakten enkele buurtbewoners van de Wehlseweg hiervan gebruik, om hun zorgen te uiten over de verkeersveiligheid van de Wehlseweg.

Naar aanleiding van dit signaal en mede op initiatief van onze lokale CDA raadsleden was er een bezoek op 11 januari jl. van wethouder Tanja Loeff en enkele medewerkers van de afdeling Openbare Werken van de gemeente Montferland aan Loil. Zij maakten samen met enkele buurtbewoners een wandeling langs een deel van de Wehlseweg om de situatie concreet te bekijken en mogelijke aanpassingen met de buurtbewoners te bespreken. Ook de kwam de problematiek rond de uitrit van de pastorie en het parkeren op en rond het kerkplein ter sprake.

Wethouder Loeff en haar ambtenaren gaven aan begrip te hebben voor de zorgen van de Loilenaren, zeker met betrekking tot de situatie bij de school. Natuurlijk konden ze niet direct antwoord geven, maar een week later wel:

  • Bij de school worden attentie verhogende maatregelen geplaatst, waardoor automobilisten erop geattendeerd worden om hun gedrag (snelheid) aan te passen;
  • De haag bij de school wordt niet gehalveerd qua hoogte. Met de herinrichting van de Wehlseweg is bewust gekozen voor een haag van dit formaat qua beeld. Overigens ‘steken’ de meeste kinderen wel boven de haag uit en de allerkleinsten zullen worden gehaald;
  • Op het plein bij kerk kan de bak rondom de boom bij de uitrit van de pastorie zodanig aangepast worden, dat een camper rechtsaf de Wehlseweg op kan zonder manoeuvreren.

Voor de bevordering van de verkeersveiligheid en het voorkomen van parkeerproblemen is zeker ook de eigen verantwoordelijkheid van alle inwoners aan de orde. Nummerbordregistratie wijst in vergelijkbare situaties namelijk uit dat het gros van de hardrijders inwoners van het eigen dorp zijn of aanwonenden van de straat zijn.

Daarom een oproep:

  • matig je snelheid, zeker in de bebouwde kom;
  • parkeer veilig (en misschien iets verder weg) als je kinderen van school haalt of wegbrengt;
  • houdt bij het parkeren op het kerkplein rekening met de aanwonenden en anderen.