Hart van Loil krijgt steeds meer vorm

Liefst 120 geïnteresseerden namen 28 november jl. kennis te van de plannen voor het Hart van Loil. Na een korte terugblik werden zij geïnformeerd over de huidige stand van zaken en de planning. Hierbij kregen ze ook te horen dat de regiegroep Hart van Loil, die sinds juni aan een totaalplan voor het dorpscentrum werkt, uitgaat van één scenario. In het ideale scenario neemt Loil de Zomp en de kerk met pastorie, tuin en kerkplein over.

Kerk
De kerk wordt aangepast tot gemeenschapsgebouw. In eerste instantie zal dit zich beperken tot een schuifwand voor het altaar. Zo kan doordeweeks energiezuinig op het altaar geoefend worden voor muziek en zang en kan in de hele kerk ook het carnaval, de concerten en de toneelvoorstellingen plaatsvinden.

Pastorie
De ideeën voor de pastorie zijn nog zeer divers. Horeca in de pastorie is voor de regiegroep geen optie meer, omdat er daarvoor teveel verbouwd moet worden. Het is daardoor goedkoper om de horeca elders onder te brengen.
Verhuur aan bijvoorbeeld lokale zzp’ers of voor dagbesteding van Elver of ombouwen tot appartementen is een andere optie. Met de huidige huurders Ben en Tineke is al verschillende keren gesproken, omdat hun wensen gerespecteerd worden.

Zomp
Als het haalbaar is, komt er een nieuwe sporthal met kleedkamers, grenzend aan de kerk. Daarna wordt de Zomp gesloopt en in samenwerking met de gemeente gekeken naar mogelijke woningbouw. In het meest ideale scenario is ook de school opgenomen, maar omdat dit een wat langer durend proces is, wordt hier wel rekening mee gehouden, maar is dit nu niet concreet meegenomen.

Entiteit
Ook moet er nog een nieuwe (coöperatieve) vereniging, stichting of ander entiteit worden opgetuigd  die eigenaar wordt van het gebouw.

Overnames
Zover is het echter nog lang niet. Zondag 25 november jl. is een intentieovereenkomst met de Gabriëlparochie getekend voor overname van de kerk en de pastorie. Of definitieve overname haalbaar is wordt de komende maanden verder onderzocht.

Oorspronkelijk eiste de gemeente dat de koopovereenkomst voor de Zomp voor 1 januari 2019 getekend is. De dag na de informatiebijeenkomst verleende de gemeenteraad uitstel tot 1 april 2019.

Een film met het ideaalplaatje vanuit Sketch staat op Youtube. Volg hiervoor de link: https://www.youtube.com/watch?v=DzsHlDK0dwA

Hieronder de Powerpointpresentatie van 28 november. Door hierbij linksonder op de pijltjes te klikken kunt u voor- en achteruit bladeren. Via “+” en “-” kunt u in- en uitzoomen. Download de presentatie

2018 1128 Presentatie informatieavond 28 november 2018 v1p0 zonder foto


    Een kopie van dit ingevulde formulier wordt naar uw mail verzonden