Op Loillands in het Loilse park beleefden ruim 650 bezoekers zaterdag 9 september jl. een fantastische avond. De sfeervolle accommodatie was de dag daarna het decor voor de eerste Loilse dorpsbrunch. Dit betekende dat zondagmorgen 7.00 uur de eerste vrijwilligers al weer klaar stonden het terrein op te ruimen en in te richten voor de brunch. Daarna was het de beurt aan de ‘tafelbrigade’ om de tafels te dekken.

Intussen begon om 9.30 uur de viering in de Loilse kerk, die ook in het teken stond van dit jubileum. Een mooie viering, waarin voorgangster Ria Wiendels en het koor toepasselijke woorden en liedjes gebruikten, om de saamhorigheid in Loil te benadrukken.

Na de viering stroomde het Loilse park vol met ruim 400 Loilenaren die aanschoven voor de brunch. Dit begon met het openingswoord van voorzitter Ivonne Harmsen van de Kontaktraad. Ze schetste kort de zorgwekkende ontwikkelingen die op Loil afkomen en nam daarbij de verschillende verenigingen en gebouwen die Loil kent, één voor één onder de loupe.  Daarbij riep zij alle Loilenaren op om, waar mogelijk hiertegen hun stem te laten horen. Maar ze benadrukte dat deze dag een feestdag is om terug te kijken op de afgelopen veertig jaar. Daarbij sprak ze de hoop uit op een vijftig jarig jubileum over tien jaar, waarbij de eigenheid van Loil bewaard is gebleven met voorzieningen die voor jong en oud aantrekkelijk zijn om in ons mooie dorp te wonen en te leven.

Hierna genoten alle aanwezigen van een prima georganiseerde brunch met voldoende eten en drinken voor allen.

De organisatie bedankt vrijwilligers, de stichting Pak An), bakkerij Seegers, zuivelhandel Tonnie Diesvelt, Vonk eieren, café/cafetaria De Papagaai, Partyservice Geert Stienissen, de gemeente Montferland, Partycentre Lara en carnavalsvereniging De Vrolijke Drammers, die dit allemaal mede mogelijk hebben gemaakt.