De derde van de 6 vragen die de Kontaktraad Loil heeft gesteld aan alle 6 partijen, die in de gemeente Monttferland meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. en waarop zij kort hebben geantwoord.

In een eerdere berichten hierover:

  • hebben de Loilse kandidaten zich voor gesteld;
  • zijn de 3 belangrijkste standpunten van de verschillende partijen vermeld;
  • hebben de de verschillende partijen hun visie op leefbaarheid gegeven.

Hieronder de derde vraag en de antwoorden van de verschillende partijen hierop. In de komende dagen volgen er meer.

Wat zijn, volgens uw partij, de specifieke aandachtspunten voor het buitengebied

 

Lokaal Belang Montferland

Ruimte krijgen om te ondernemen, steun krijgen in de leegstand-problematiek, herbestemming en duurzame initiatieven. Het buitengebied ligt vol met kansen en mag niet behandeld worden als een bijzaak.

 

Lijst Groot Montferland

Digitale ontsluiting om in het buitengebied meer voorzieningen mogelijk te maken zoals zorg op afstand en betere bedrijfsvoering.
Lijst Groot Montferland is voorstander van het stimuleren van biologische landbouw en veeteelt in het buitengebied.
Aandacht voor mensen die willen stoppen met het boerenbedrijf en iets anders willen ondernemen zoals bijv. het omvormen naar een zonneboerderij of recreatie.

 

PVDA

We willen de buurtbus op de weg houden, dit slimmer organiseren, om ook de dorpsbewoners Openbaar Vervoer te kunnen blijven bieden.
Montferland is een groene gemeente: we beschermen ons waardevolle landschap en werken mee aan projecten die hier aan bijdragen. We zoeken de samenwerking met “groene organisaties”.
We zijn voor duurzame energie. Hierin geven we de voorkeur aan zonne-energie i.p.v. windenergie. Windmolens zijn vaak storend in de omgeving. We willen inwoners stimuleren om meer gebruik te maken van zonne-energie, m.n. in het buitengebied.

 

VVD

Voldoende ruimte voor de agrarische sector.
Goede mogelijkheden voor functieverandering.
Mogelijkheden voor zonneparken, geen windmolens.
Goed beheer van wegen en bermen.

CDA

Bereikbaarheid via zowel de fysieke als ook digitale weg.
Landschap verbeterende projecten stimuleren.
Plannen voor ondernemerschap en/of woningbouw in het buiten- gebied ondersteunen zonder verstedelijking in de hand te werken.
De openbare ruimte opknappen qua wegen, fietspaden en groen.

 

D66

Goede bereikbaarheid is belangrijk voor D66, zowel fysiek als digitaal. Veilige fietsroutes naar scholen, herbestemmingen, glasvezelverbinding, ov voorzieningen ook grensoverschrijdend zijn speerpunten van ons programma. We zijn een groene partij, we willen vooral ook het landelijke karakter van onze gemeente behouden en versterken.