Maandag 20 maart a.s. om 20.00 uur
organiseert de werkgroep Gemeenschaps- gebouwen van de Kontaktraad Loil

in de Zomp een informatieavond voor alle Loilenaren
waarin de plannen voor het nieuwe gemeenschapsgebouw nader worden toegelicht.
U bent van harte uitgenodigd en uw ideeën, suggesties en opmerkingen zijn van harte welkom