KRlogo pms 300Agenda Jaarvergadering Kontaktraad 5 september 2016

Aanvang: 20.00 uur zaal De Zomp te Loil

 1. Opening
 2. Verslag Jaarvergadering 31 augustus 2015
 3. Bestuurlijke mutaties, aftreden Jules Lauwerier
 4. Statuten en reglementen
 5. Verslag penningmeester
 • Kascommissie
 • Begroting 2016-2017
 1. Vaststellen diverse tarieven
 2. Dorpsvisie Loil 2013-2020
 • Werkgroep Onderwijs
 • Werkgroep Natuur en Recreatie
 • Werkgroep Gemeenschapsgebouwen en Werkgroep Wonen
 • Werkgroep Sociale samenhang
 • Werkgroep Communicatie
 • Plattelandsraad
 1. Mededelingen
 • Bijzondere activiteiten en vooruitkijken:
 • Wijk- en kerngerichtwerken in gemeente Montferland
 • Landelijke Opruimdag Zwerfvuil
 • Burendag
 • 11-Dorpentoer
 • Kern met pit
 1. Planning financiële acties in de periode september 2016 tot september 2017
 2. Rondvraag