Werkgroep Wonen: verantwoordelijk voor woningbouw en wonen in brede zin en het inspelen op de potentiële mogelijkheden hiervoor

Aanspreekpunt voor de werkgroep Wonen is: Edwin van Onna