Werkgroep Wonen

Werkgroep Wonen2015-01-14T19:59:15+00:00

Dorpsvisie – Dorpsplan

De Kontaktraad heeft samen met de Loilse verenigingen, inwoners, “stakeholders” en belangstellenden in de afgelopen tijd de Dorpsvisie Loil 2013-202 opgesteld waarin de voorgenomen acties zijn opgenomen die samen het Dorpsplan vormen. Omdat acties nu eenmaal bedoeld zijn om uitgevoerd te worden, is besloten om de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan op de site van Loil te plaatsen..

Uitwerking per thema in werkgroepen

Voor de uitwerking van de Dorpsvisie zijn werkgroepen gevormd die onder de coördinatie van de Kontaktraad een thema uit het Dorpsplan verder uitwerken. De Werkgroep Wonen bestaat uit:

  • Linda Hofman
  • Edwin de Kinkelaar
  • Etienne Kaptein
  • Margot Sloot
  • Rick Mom

De acties uit het Dorsplan voor dit thema zijn:

  • Behoefteinventarisatie Starterswoningen
  • Behoefteinventarisate ouderenwoningen

Stand van zaken

Er is een digitale enquete opgesteld ter inventarisatie van de behoefte aan starterswoningen in Loil. Op 9 maart 2014 is de link naar de enquete verspreid. De voorzitters van de verenigingen zijn aangeschreven om in hun achterban de doelgroep te benaderen. De doelgroep is 18-35 jarigen met binding in Loil. Door de verspreiding via de grote Loilse verenigingen hopen we als werkgroep wonen op een zo groot mogelijke “digitale opkomst” en daarmee en reële uitslag van de enquete.

Ben jij tussen 18-35 jaar en zou jij in Loil willen blijven wonen als je betaalbaar je eigen woning of appartement zou kunnen bouwen?
Vul dan deze enquête in! Het zijn 10 vragen, voornamelijk meerkeuze en je bent zo klaar.
Nadat we vorig jaar in Loil bijna onze school verloren, is het ernstig duidelijk geworden dat het voor de toekomst van Loil belangrijk is dat er woningen voor starters komen. Alleen door jonge aanwas kunnen we de vergrijzing tegen gaan en ons dorp, de school en het verenigingsleven levend houden.
Via deze enquete willen we, als Werkgroep Wonen en Kontakraad Loil, inventariseren of er eigenlijk wel behoefte is aan starterswoningen, op welke termijn en in welke prijsklasse. Hoe meer mensen uit deze doelgroep de enquete invullen, hoe reëler de uitslag is, dus zegt het voort, stuurde link naar de enquete door en herinner elkaar eraan om het in te vullen.