Werkgroep Onderwijs

Werkgroep Onderwijs2015-01-14T19:26:36+00:00

Dorpsvisie – Dorpsplan

De Kontaktraad heeft samen met de Loilse verenigingen, inwoners, “stakeholders” en belangstellenden in de afgelopen tijd de Dorpsvisie Loil 2013-202 opgesteld waarin de voorgenomen acties zijn opgenomen die samen het Dorpsplan vormen. Omdat acties nu eenmaal bedoeld zijn om uitgevoerd te worden, is besloten om de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan op de site van Loil te plaatsen..

Uitwerking per thema in werkgroepen

Voor de uitwerking van de Dorpsvisie zijn werkgroepen gevormd die onder de coördinatie van de Kontaktraad een thema uit het Dorpsplan verder uitwerken. De Werkgroep Onderwijs bestaat uit:

Ivonne Harmsen
Bas Heuberger

Voor het behoud van het onderwijs in Loil is ene speciale werkgroep opgericht. Zie voor details onze speciale informatiepagina over het behoud van de school in Loil