Dorpsvisie – Dorpsplan

De Kontaktraad heeft samen met de Loilse verenigingen, inwoners, “stakeholders” en belangstellenden in de afgelopen tijd de Dorpsvisie Loil 2013-2020 opgesteld waarin de voorgenomen acties zijn opgenomen die samen het Dorpsplan vormen. Omdat acties nu eenmaal bedoeld zijn om uitgevoerd te worden, is besloten om de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan op de site van Loil te plaatsen.

Op zondag 19 september 2013 is de Dorpsvisie Loil 2013-2020 “Hier wil ik blieven…” gepresenteerd. In oktober wordt deze huis-aan-huis met het blad van de Kontaktraad mee bezorgd.

Op zondag 15 september 2013 is het eerste exemplaar aangeboden aan mevrouw Tanja Loeff-Hageman, wethouder gemeente Montferland en aan een afvaardiging van de Loilse inwoners. De Loilse gemeenschap zal worden vertegenwoordigd door afgevaardigden van de verenigingen, parochie, school en ondernemers. Tegelijkertijd is ook de officiële opening gedaan van ons prachtig heringerichte kerkplein. Natuurlijk waren ook alle inwoners van Loil van harte welkom uitgenodigd bij dit bijzondere en feestelijke gebeuren. De aanbieding vond plaats op het nieuwe kerkplein, waar op dat moment eveneens de dag van de 11 Dorpentoer werd georganiseerd.

Download hier de dorpsvisie : Dorpsvisie Loil 2013-2020 Uiteindelijke versie 1

Uitwerking per thema in werkgroepen

Voor de uitwerking van de Dorpsvisie zijn werkgroepen gevormd die onder de coördinatie van de Kontaktraad een thema uit het Dorpsplan verder uitwerken. Het gaat om de volgende werkgroepen:

Thema Wonen
Thema Onderwijs
Thema Natuur en recreatie
Thema Sociale samenhang

De Werkgroep “Dorpsvisie” bestond uit leden van de Kontaktraad en:
Johan Ike
Linda Hofman
Marloes Beltman
Rianne Godschalk
Tom van Alst

De Dorpsvisie kwam mede tot stand met begeleiders vanuit de VKK Gelderland:
Peter van Heek
Edwin Vriezen

Het grafisch ontwerp was in handen van Robin van Eerden, Plattelands Jongeren Gelderland
Het ontwerp voor de voorkant was van de hand van Silke Roth, een talent van de voormalige groep 8 van de St. Jozefschool Loil als vacatureopdracht.