Maandag 27 mei a.s. houdt de stichting Kontaktraad Loil haar jaarvergadering in De Zomp aan de Wehlseweg in Loil.

Hieronder de agenda van deze vergadering en de concept- notulen van 2018 die ter goedkeuring zullen voor liggen.

Agenda jaarvergadering Kontaktraad Loil 27 mei 2019
Locatie: Kantine de Zomp, Wehlseweg 42 te Loil. Aanvang: 20.00 uur.
1. Opening.
2. Notulen jaarvergadering 14 mei 2018.
3. Bestuurlijke mutaties:
a. Afgetreden: Ivonne Harmsen, Nancy Jansen, Bas Heuberger.
b. Wisseling: Ries Berndsen, Tonnie Peters(interim).
c. Vacature voorzitter.
4. Financieel verslag door penningmeester.
a. Kascommissie.
b. Begroting 2019.
c. Structureel financieel tekort.
5. Vaststellen diverse tarieven.
6. Dorpsvisie Loil 2020-2030: terugblikken en vooruit kijken.
a. Werkgroep communicatie.
b. Werkgroep sociale samenhang.
c. Werkgroep onderwijs.
d. Werkgroep natuur en recreatie.
e. (werkgroep gemeenschapsgebouwen).
f. Werkgroep wonen.
g. Werkgroep Loil leeft.
h. Verslag plattelandsraad.
7. Toekomstplannen.
a. Rol Kontaktraad.
b. Dorpsvisie 2020-2030.
8. Planning financiële(donateurs)acties alle verenigingen mei 2019-mei 2020?
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

20180514 Notulen Jaarvergadering