Zoals in het informatieboekje van de Kontaktraad al aangegeven, is er een enthousiaste groep mensen hard aan de slag om zich sterk te maken voor een echt Hart van Loil. Een gemeenschapsgebouw waar alle verenigingen onderdak kunnen vinden.
De afgelopen periode is er veel gedaan. Met alle informatie die de eerste werkgroep verzameld had, zijn de verschillende werkgroepen aan de slag gegaan en zijn er goede stappen gezet. Op het moment van schrijven, hebben we zojuist van iedere werkgroep een presentatie gezien met de resultaten tot nu toe. Wat een werk is er verzet! Het hele plan krijgt inmiddels goed vorm.

Zo hebben we via de Kontaktraad een goed overleg met de Gabriël Parochie om de juiste afspraken te maken over een eventuele overname van de kerk. De werkgroep die hier mee bezig is, heeft al een mooi plan liggen hoe de kerk van binnen verbouwd kan worden en de ruimte echt multifunctioneel kan worden ingezet.
Daarnaast is gekeken naar de behoefte aan sportruimte. Wat hebben we in de toekomst nodig? Verder is onderzocht hoe de ruimtes in de pastorie optimaal benut kunnen worden. Door een andere werkgroep is bedacht hoe je dan dit hele gebied zo functioneel mogelijk kan inrichten.

Om te kijken of de school ook onderdeel van het geheel kan worden, is verkennend gesproken met het schoolbestuur en de gemeente Montferland. Het is mooi om te zien dat ook daar beweging komt door het enthousiasme van alle betrokkenen. Ook zijn er al onderzoeken gedaan naar mogelijke subsidies en fondsen om het geheel te financieren. Met al deze informatie gaan de financiële mensen nu aan de slag om de nodige berekeningen te maken. Dit om zowel de eenmalige investeringen als de jaarlijkse exploitatie kosten in beeld te brengen, want de plannen moeten ook in de toekomst betaalbaar blijven. Half november moeten we een globaal beeld hebben van wat het kostenplaatje is.
Dit is nodig als onderbouwing bij de besprekingen met de parochie en de gemeente. Beide willen dit jaar nog horen of we de gebouwen gaan over nemen of niet.

Er gebeurt dus veel. Nu kunnen we de verschillende puzzelstukjes in elkaar gaan passen. Maar het is een puzzel met 2000 stukjes, dus die ligt er niet één-twee-drie. Er moet nog veel gebeuren, maar we zijn op de goede weg om straks het beste voor Loil te kunnen realiseren. Dat is een gebouw waar iedereen elkaar kan ontmoeten, of je nu wel of niet bij een vereniging bent aangesloten. Een gebouw waar je binnen kan lopen als je er behoefte aan hebt en als je ontspanning zoekt. En dat alles met behoud van het karakter van de kern van nu.

Informatieavond
Om jullie ook mee te nemen in ons enthousiasme organiseren we op 28 november om 20.00 uur een informatieavond in de kantine van de Zomp voor alle inwoners van Loil, de leden van de Loilse verenigingen en organisaties en alle andere betrokkenen. Op die avond willen we de stand van zaken van alle plannen vertellen op dat moment. Verwacht echter niet dat we die avond een volledig uitgewerkt plan presenteren en een planning wanneer alles klaar is. We kunnen wel vertellen welke stappen genomen zijn, wat we nog moeten doen en hoe we dat met jullie willen doen. Want als werkgroep bepalen we niet voor heel Loil wat goed is voor het dorp. Dat moeten we als dorp met zijn allen doen!

Hopelijk tot 28 november!
De regiegroep Hart van Loil