De Kontaktraad Loil heeft alle 6 partijen die in de gemeente Monttferland meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. een aantal vragen voorgelegd, waarop zij kort hebben geantwoord. Hierdoor heeft u in het kort een overzichtelijk beeld waar de verschillende partijen voor staan.

Hieronder de eerste van deze vragen. In de komende dagen volgen de andere,

Wat zijn de drie belangrijkste standpunten van uw partij?

CDA

1 Leefbaarheid in kernen en buitengebied waarborgen door faciliterend op te treden bij de plannen en ideeën.
2 Gehoor geven aan de behoefte om als gemeente direct bij de start van lokale veranderingsprocessen en initiatieven aanwezig te zijn.
3 Toerisme en onze uitstraling als fietsgemeente verder uitbouwen met daardoor ook meer werkgelegenheid.

 

D66

1 Goed klimaat ( energie-neutraal Montferland, duurzame energieopwekking, duurzaamheidslening)
2 Goed onderwijs (goed duurzaam gebouw, kwaliteit en kansen alle doelgroepen)
3 Goed wonen (voldoende woningen, (huur)huizen voor starters, kwalitatieve voorzieningen en goede zorg, dichtbij).

 

Lokaal Belang Montferland

1 Lokaal draagvlak voor de politiek, maar vooral politiek draagvlak voor lokaal. Oren open, ogen open. De afgelopen 4 jaar hebben meer dan eens bewezen dat het beter moet.
2 Maatwerk in leefbaarheid. Dus niet alle dorpen over één kam. Lokaal ondernemerschap stimuleren en belonen. Burgerinitiatieven vormen een belangrijke basis voor een bruisend dorpsleven.
3 Woningbouw beter verdelen over de hele gemeente, zodat de jeugd niet bij gebrek aan aanbod gedwongen de dorpen wordt uitgedreven.

 

Lijst Groot Montferland

1 De communicatie met inwoners en andere “partijen” moet veel beter, in het zo vroeg mogelijke stadium van de ontwikkeling van plannen;
2 Woonvoorzieningen voor ouderen en jongeren verbeteren danwel vergroten, waarbij per kern maatwerk noodzakelijk is;
3 Montferland kent veel actieve verenigingen die mede zorgen voor leefbaarheid in onze kernen. Zo groot mogelijk behoud van verenigingen en vrijwilligers.

 

PVDA

1 Een economisch gezond en sociaal sterke samenleving met bereikbare zorg en welzijn voor iedereen. In onze samenleving doet iedereen mee!
2 Voldoende woningen voor jong en oud, voor arm en rijk.
3 Een betrouwbaar gemeentebestuur, dat verantwoord en degelijk met onze belastingcenten omgaat. Regels worden oplossingsgericht en doelmatig toegepast

 

VVD

1 Versterking lokale economie door goede bedrijventerreinen en ruimte voor grootzakelijk, MKB en ZZP’ers
2 Minimaal een voorziening per kern, behoud zwembad Didam
3 Lage woonlasten, bevriezen van de OZB