De oorsprong van de naam Loil

De meeste plaatsnamen zijn ontwikkeld uit begrippen die voor de plaatselijke bevolking in die tijd van belang waren. Het is daarom niet vreemd dat die plaatsnamen naar hun oorsprong in drie grote groepen zijn te ordenen. Het zijn groepen die te maken hebben met woonplaats, land of water.

Loil maakte voorheen deel uit van de gemeente Didam. Door gemeentelijke herindeling op 1 januari 2015 is het dorp nu onderdeel van de gemeente Montferland.

Loil of Lool

Hoe zit het nu met de naam Loil? Welnu, onze plaatsnaam is in te delen bij de groep land. In deze groep kun je het onderscheid maken tussen bos, heuvel, moeras, weiland en bouwland. Plaatsnamen met de betekenis bos zijn in onze omgeving Angerlo, Loo en dus ook Loil. Van zowel Loo als Loil wordt verondersteld dat ze ontstaan zijn uit “lauh”(bos) en “lauhila”(een verkleinwoord voor bosje of smalle woudgordel).

Het opvallende in onze plaatsnaam is de combinatie van ”o” gevolgd door de “i”. Buiten de plaatsen Goirle, Helvoirt, Oirschot en Oisterwijk vinden we deze combinatie, naast die in de naam Loil, bijna nergens in Nederland terug. Bij ons is de plaats natuurlijk beter bekend als “Lool”. Het verdwijnen van de tweede “o” en het verschijnen van de “i” wordt over het algemeen beschouwd als bijkomstigheid. Hier is geen eenduidige verklaring voor bekend.