Jaar- en ledenvergadering De Vrolijke Drammers

Laden Activiteiten

Agenda jaarvergadering:

1.    Opening
2.    Notulen jaarvergadering 8 november 2021
3.    Terugblik carnaval 2022
4.    Financieel verslag carnavalsjaar 2022
5.    Verslag en benoeming kascommissie
6.    Ontwikkeling ’t Hart van Loil
7.    Carnaval 2023
Pronkzitting en carnaval in de kerk
Optocht, pleisteren/doortrekken, etc.
8.    Jubileum jaar
9.    Mededelingen en ingekomen stukken
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

PAUZE 

Agenda Algemene ledenvergadering

1.    Opening
2.    Jaarverslag carnavalsjaar 2021/2022
3.    Bestuursverkiezing
•    Periodiek aftredend en herkiesbaar zijn Niels Rasing en Raymond Raben
•    Volgens artikel 5.1 van het huishoudelijk reglement kunnen 22 leden een kandidaat voor het bestuur stellen, in een gezamenlijke ondertekening en een verklaring dat de voorgestelde kandidaat een eventuele verkiezing aanvaardt. Deze schriftelijke kandidaatstelling moet 48 uur voor de vergadering bij de voorzitter zijn ingeleverd.
4.    Financiële bijdrage uit ‘fonds huisvesting carnavalsgroepen’ en ‘subsidie wagenbouwfonds’
5.    Rondvraag
6.    Sluiting

Gegevens

Datum:
14 november 2022
Tijd:
20:00 - 22:30

Organisator

C.V. de Vrolijke Drammers
Bekijk de site van Organisator

Locatie

‘t Hart van Loil, De Zomp
Wehlseweg 42
Loil, 6941DM Nederland
+ Google Maps
Ga naar de bovenkant