Om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen stelde de gemeente Montferland in 2018 € 25.000,- aan elk van haar 11 dorpen beschikbaar. De Kontaktraad Loil heeft hiermee het Welkomstboekje voor nieuwe inwoners en het maandelijkse informatieboekje van de Kontaktraad vernieuwd. Ook is hieruit bijgedragen aan de aanpassing van de licht- en geluidsinstallatie in de kerk. Van het overige bedrag is een duofiets gekocht, die door iedereen in het dorp geleend kan worden.

De duofiets is een soort tandem met drie wielen, waarbij je niet achter elkaar, maar naast elkaar zit. Met de elektrische trapondersteuning is het fietsen heel makkelijk. Eén persoon kan sturen en remmen. De passagier die naast de bestuurder zit kan wel meetrappen.
Mantelzorgers, familie, buren of andere dorpsgenoten en/of kennissen kunnen zo, met iedereen die niet zelfstandig kan fietsen, op pad.
Hiermee wil de Kontaktraad de deelname aan de samenleving van ouderen, hulpbehoevenden en anderen voor wie dat van toepassing bevorderen en isolement en eenzaamheid beperken.

Het is de bedoeling dat de duofiets volgende maand in gebruik wordt genomen. Op dit moment worden de voorwaarden voor uitleen en de verzekering nog uitgewerkt, maar zodra dit duidelijk is, zal de fiets feestelijk in gebruik worden genomen en wordt dit breed bekend gemaakt.