Woensdag, 22 november 2023, ontvingen wij het trieste bericht dat Nancy Jansen op 31 jarige leeftijd is overleden. Een enorme schok voor heel Loil en velen daarbuiten. Nancy was een betrokken lid van de Sv. Loil. Eerder als speelster van ons damesvoetbalteam en sinds 2016 als secretaris van onze vereniging. Deze taak vervulde zij op een enthousiaste manier. Dit was ook de manier waarop zij in het leven stond: enthousiast, positief, sociaal betrokken. Zij stond klaar als er iets van haar werd gevraagd voor de serieuze zaken en vervulde haar bestuursfunctie op een perfecte manier. Daarnaast hield daarbij ook van gezelligheid.

In 2017 trad Nancy aan als bestuurslid van de Kontaktraad Loil. Naast haar rol als secretaris, vertegenwoordigde zij hierin ook de belangen van Sv. Loil. Ook deze rol vervulde zij perfect. Na haar studie vroeg haar werk dusdanige aandacht dat zij, begrijpelijk, keuzes maakte en haar bestuursfunctie van de Kontaktraad Loil neerlegde.

Met de jeugdige leeftijd, waarbij zij de bestuursfunctie op zich nam, is zij een voorbeeld. Haar enthousiasme en jeugdige inbreng voegden iets toe aan zowel Sv. Loil als ook aan de Kontaktraad Loil. Daarbij gaf Nancy zelf vaak aan dat dit bestuurswerk voor haarzelf heel leerzaam was.

Sv. Loil en ook de Kontaktraad zijn Nancy veel dank verschuldigd voor haar inzet. Wij wensen Geert, Ria, Jeroen, Gerben, Anouk, Sil, Suze en verdere familieleden, vrienden en allen voor wie Nancy dierbaar is, veel sterkte toe om dit verlies nu en in de toekomst te dragen.

Bestuur, leden en andere betrokkenen van Sv. Loil

Bestuur Kontaktraad Loil

(Dit bericht is overgenomen van de publicaties van Sv. Loil)