Ik weet het nog als de dag van gisteren. Als lid vind en vond ik het, ook in mijn DVC-tijd ook al, logisch dat ik naar de ledenvergadering ging. Voor leden is dat het moment om te horen hoe we er als vereniging voorstaan, wat de leden willen en wat er gaat gebeuren. Ik kende de mensen en bestuursleden niet of nauwelijks. Tijdens die algemene ledenvergadering werd een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Aangezien voor mij het voetballen niet langer paste in de tijdplanning, als je voetbalt wordt je in mijn ogen geacht er altijd te zijn, koos ik er voor om mij op een andere manier in te zetten voor het voetbal. Ik had totaal geen bestuursvergadering en was benieuwd hoe dat nu allemaal werkt binnen een voetbal organisatie. Ik besloot mij daarom beschikbaar te stellen voor het bestuur.

Dat was het begin, en ik heb tot op de dag van het stoppen met besturen, op 13 november 2017, geen moment spijt gehad van de eerste stap. Na een tweetal gesprekken met Ton Bolder werd ik uitgenodigd om in het bestuur plaats te nemen. In de 17 jaar dat ik deel heb uitgemaakt van het bestuur heb ik ontzettend veel geleerd. Met name van de oud- bestuursleden en vrijwilligers heb ik ontzettend veel geleerd. De afgelopen 6 jaar heb ik, als voorzitter, deel uit mogen maken van een fantastisch bestuur. Een bestuur met grote diversiteit in karakter en mens, en dat heeft onze club gebracht waar we nu staan.

We hebben ontzettend veel bereikt. Ondanks de moeilijke financiële tijden begin deze eeuw hebben we ruimte gevonden om te investeren in voetbal materialen als bijvoorbeeld de 8 pupillen goaltjes, verrijdbare grote goal en 6 kleinere goaltjes. Dankzij inzet van eigen leden konden we toen twee keer zoveel goaltjes maken dan konden kopen. Sindsdien kon er gescoord worden op goals en niet meer op een houten plank of tussen twee pionnen. Daarnaast zijn de kleedkamer met verzamelde materialen opgeknapt en konden ze er weer jaren tegen. De afgelopen 6 jaar zijn heel snel gedaan en we hebben als club gigantisch veel gedaan. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de VUT-ploeg. Wat hebben zij ontzettend veel werk verzet.

Vanuit de leden hebben we ook altijd positieve reacties gehad op de initiatieven die we als bestuur hadden en de hulp die we gekregen hebben bij het realiseren van onze dromen was ongekend! Met als laatste aanwinst het petanque veld. Dat maakt een vereniging een vereniging. Je kunt in mijn ogen alleen een vereniging zijn als ALLE leden ook bereid zijn om iets te doen en bij willen dragen om ook zelf te kunnen voetballen.

Het is ook ondanks financieel gezonde situatie ook goed om af en toe even stil te staan bij de begin jaren van deze eeuw, waar we ondanks de “gouden tijden” van de bingo’s, rode cijfers schreven. Er moest dus bezuinigd moest worden. Deze eerste jaren waren financieel zwaar. Van het toen ingezette financiële beleid plukken we nu nog steeds de vruchten. Het “Winnen van de ING Pitch” heeft natuurlijk ook een grote bijdrage aan geleverd aan een financieel gezonde vereniging. Veel geld uitgeven zit dan ook niet in onze genen. Investeren doen we wel , en met name in de accommodatie, voetbalmaterialen en opleiding van trainers en kader.

De toekomst van SvLoil zit vol kansen en uitdagingen. We kunnen tot in lengte van dagen blijven bestaan als ieder lid zich voor zijn/haar de club in blijft inzetten. Het moet vanzelfsprekend zijn dat ieder lid niet alleen voetbalt, maar ook iets doet om voetballen mogelijk te maken!

Dus niet alleen consumeren maar ook participeren!

Dat is een vereniging. Wacht daarom niet tot jou iets gevraagd wordt, maar vraag jezelf af “wat kan ik bijdragen?” en neem het initiatief!Ik heb de keus gemaakt om na 6 jaar te stoppen als voorzitter. Voor mij een bewuste keus, met eenzelfde bewustheid als ik 17 jaar geleden in het bestuur ben gestapt. Het hoort er in mijn ogen gewoon bij dat je je een periode inzet voor je eigen club, logisch toch?!

En tot slot, BEDANKT, bedankt aan:

  • Oud bestuurders, voor jullie wijsheid.
  • Huidige bestuur, voor jullie initiatieven, doorzetting en diversiteit. Een sterk team.
  • Leden, voor het door jullie gestelde vertrouwen in het bestuur en jullie hulp.
  • Alle vrijwilliger, voor jullie inzet.

Maar ook tot ziens op de Korenakker, waar je mij zeker nog terug zult zien als scheidsrechter en als supporter.

Eric Welling, (oud) voorzitter svLoil Voetbal.