Tijdens de informatieavond op woensdag 29 juni jl. is Loil geïnformeerd over de voorgenomen herbestemmingsplannen van voormalig partycentrum Lara. De ongeveer 80 aanwezige Loilenaren werden om 19.00 uur door de zaakwaarnemer voor de eigenaren van Lara welkom geheten. Hij gaf aan dat de eigenaren in eerste instantie het liefst een nieuwe horecagelegenheid wilden realiseren, maar zich nu inzetten voor woningbouw. Ook gaf hij aan dat de avond is bedoeld om opmerkingen en vragen op het ontwerp te bundelen en te toetsen of ze op de juiste weg zitten qua behoefte uit het dorp.

Hierna kwam Bram Dikkeschei van Adviesbureau BJZ.nu aan het woord. Hij is planologisch vormgever van dit project. Hij nam de bezoekers mee langs de plattegronden en het huidige bestemmingsplan dat er ligt. Ook gaf hij aan dat het huidige bestemmingsplan een nokhoogte van 10 meter toestaat (voor het bouwplan dat er nu ligt is 9 meter getekend). De huidige bestemming is nog ‘gemengd’ en zal voor woningbouw gewijzigd moeten worden. De bestemming van de parkeerplaats aan de Sommenweg is ‘grijs’. Dit betekent dat het alleen bedoeld is voor verkeer/parkeren of een sporadisch evenement of iets dergelijks.

Aansluitend kwam Pim Nolten van Nieuwenhuis Bouw uit Rijssen aan het woord. Hij nam het publiek mee langs het bouwkundig ontwerp dat is opgezet: een rechthoekig ontwerp van 3 lagen met elk 4 appartementen. Dus in totaal 12 appartementen. De oppervlakte van de hoekappartementen is ongeveer 100 vierkante meter en van de overige appartementen ongeveer 80 vierkante meter. Daarbij zijn 17 parkeerplaatsen gepland op eigen grond. Het is nog niet bekend of het huur- dan wel koopappartementen worden.

Na deze presentatie kwamen er veel opmerkingen en vragen uit het publiek. Onder andere:

  • er is niet gekeken naar lokale woningbouw behoefte;
  • een ‘tweede maalderij’ is niet de wens;
  • er is niet of te weinig gekeken naar omliggende bebouwing, met inpassing daarin.

Aanvullend worden alle betrokkenen gevraagd om inhoudelijke vragen of opmerkingen op dit plan te sturen naar larawonen@nieuwenhuisbouw.nl, met een cc. naar kontaktraad@loil.nl. Hierdoor kunnen deze worden gebundeld en in een vervolg samen aan de orde komen.

Hieronder de presentatie zoals deze op 29 juni jl. in ’t Hart van Loil is getoond:
(Als u met uw muis linksonder in de pagina gaat staan, kunt u via  bladeren tussen de pagina’s.)

Dorpsavond 22-06-2022 43beeld