Hart van Loil

Hart van Loil 2018-04-28T20:53:30+00:00

Op deze pagina vindt u alle berichten omtrent Hart van Loil. Momenteel is deze pagina nog in ontwikkeling en zal spoedig meer informatie bevatten. Heeft u direct informatie nodig van de werkgroep, neem dan contact op.

28april, 2018

Ingezonden plannen “Hart van Loil”

De werkgroep Hart van Loil/ gemeenschapsgebouwen heeft de afgelopen tijd gevraagd om plannen en ideeën voor de ontwikkeling van het "Hart van Loil" Hier onder kunt u de plannen en eventuele toelichting er op lezen. [...]

29oktober, 2017

Politieke avond in Loil

De Kontaktraad Loil organiseert op 15 november a.s. de politieke avond  ‘In Loil kan het!’. Voor deze avond zijn het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad  van de gemeente Montferland [...]

19mei, 2017

Hart van Loil

In 2014 heeft de Raad van de gemeente Montferland de kerntakendiscussie afgerond. Hierin is besloten dat de gemeente de accommodaties/dorpshuizen in de dorpen, dus ook de Zomp in Loil, gaat afstoten. De gemeente bood destijds, [...]

14maart, 2017

20 Maart Informatieavond “Hart van Loil”

Maandag 20 maart a.s. om 20.00 uur organiseert de werkgroep Gemeenschaps- gebouwen van de Kontaktraad Loil in de Zomp een informatieavond voor alle Loilenaren waarin de plannen voor het nieuwe gemeenschapsgebouw nader worden toegelicht. U bent van harte [...]

Werkgroep Hart van Loil

Contact info: hartvanloil@loil.nl

Voorzitter: Peter Bosman

Vergadering: 2 wekelijks in de pastorie

Wilt u aanwezig zijn bij een van de veraderingen, neem dan vooraf contact op.